Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Novinky Sdružení BYTYOKD.CZ

Vážení nájemníci, členové sdružení,
po určité odmlce přinášíme ve stručnosti informace o aktuálních krocích našeho sdružení.

Jak jsem již informoval, podařilo se nám dosáhnout toho, že byla zveřejněna Smlouva o prodeji akcií z roku 2004 mezi FNM a společností KARBON INVEST, a.s. Provedli jsme analýzu této smlouvy, obdobnou analýzu slíbilo zpracovat také ministerstvo financí. Výsledek bychom měli obdržet do konce týdne, po té seznámíme s výsledky veřejnost.

Existují závažné pochybnosti, zda-li vlastník hodlá respektovat všechny závazky vyplývající z uvedené smlouvy. Proto jsme se na něj minulý týden obrátili s písemnou žádostí, aby se ke všem těmto závazkům jmenovitě přihlásil, výsledek bychom měli znát do konce tohoto týdne.

Nechali jsme si zpracovat vlastní znalecký posudek na ocenění bytového fondu společnosti OKD, a.s. v roce 2004. Posudek vypracovala přední kancelář a máme jej již k dispozici. Výsledky jsou zajímavé, ale v této chvíli je zatím nebudeme zveřejňovat.

Návrh smírčího řešení situace vypracoval JUDr. Ivan Přikryl - poradce Jiřího Paroubka. Tento návrh byl v minulém měsíci předložen vlastníkům společnosti a v Praze na toto téma proběhlo několik jednání. Vlastníci by se k návrhu Ivana Přikryla měli definitivně vyjádřit v průběhu tohoto týdne.

29 dubna proběhlo projednávání naší petice v petičním výboru Senátu Parlamentu ČR. Za naše sdružení a petenty při projednávání petice bojovali členové vedení BYTYOKD.CZ: Ing. Roman Macháček, Ph.D, Ing . Yvona Průšová a Helena Řegucká a také naše právní zástupkyně JUDr. Hana Marvanová. Za vlastníka se projednávání zůčastnilo 5 zástupců, Zdeněk Bakala se z projednávání omluvil.

Ve čtvrtek se zúčastníme dalšího kola jednání na ministerstvu financí, o výsledku Vás budeme informovat.

S pozdravem
Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.