Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Odcházení Zdeňka Bakaly. A jeho dluhy, DenikReferendum.cz

Miliardář Zdeněk Bakala se stahuje z České republiky. Důvody jsou nasnadě, mohl by přijít o majetek, jehož původ se začíná konečně problematizovat. Kdo vlastně byty získal, jaké jsou možnosti státu a co by měl udělat?

....Podle prvních zpráv byty od Zdeňka Bakaly koupila společnost Round Hill Capital z Velké Británie. Později ale přišlo Echo24 s informací, že v většinovým nabyvatelem firem RPG Byty a RPG Služby je velká americká investiční poradenská skupina Blackstone, s níž Zdeněk Bakala v minulosti spolupracoval. Round Hill Capital je totiž investiční fond, nikoli investor, kterých může být více.
...
Prodejem bytů se ale neztratila naděje, že se podaří napravit křivdu spáchanou na nájemnících. Podle Michala Pohla, právníka, který se zabývá právem EU a bydlením a je s případem bytů OKD obeznámen, se nabízí hned několik možností. ...
„Soud může v rámci řízení před soudem zajistit nemovitost nebo zajistit podíl ve společnosti, která nemovitosti vlastní, pokud je výnosem z trestné činnosti,“ vysvětluje právník. Další možností je uložit zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty...
...
Kromě toho, i kdyby stát byty nezískal zpátky, měl by podle Macháčka zajistit, aby RPG nezneužívalo své dominantní postavení na trhu s nájemním bydlením. Společnost totiž vlastní v některých lokalitách až osmdesát procent nájemních bytů. Nájemníci nemají ve sporech s RPG rovné postavení, není zajištěno ústavní právo na spravedlivý proces například ve sporech o výši obvyklého nájmu se společností RPG Byty.

„V těchto sporech se přitom nejedná jen o nájem jednotlivce, ale fakticky se zde rozhoduje o stovkách milionů příjmů z nájmů. Nájemníci jsou zastrašováni, nemají prostředky na nové a nové znalecké posudky,“ vysvětluje Macháček a dodává: „Některé zdokumentované případy ukazují na velmi nestandardní chování soudů, hrozí zde obrovské riziko korupce, jednotliví nájemníci se přitom nemají šanci bránit, jsou v nerovném postavení.“
...
Celý článek zde:
Odcházení Zdeňka Bakaly. A jeho dluhy, DenikReferendum.cz, 17.3.2016

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.