Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Podali jsme podnět k Hasičské záchranné službě

Přátelé!
Před časem jsme Vás požádali o spolupráci při dokumentování stavu našich domů. Chceme Vám velmi poděkovat, protože díky Vám jsme vytvořili otřesnou databázi, která zobrazuje stav domů RPG, ve kterých bydlíme, a ukazuje, jak se vlastník o domy stará.

Vaše fotografie byly základem materiálů, které jsme předložili petičním výborům sněmovny a senátu Parlamentu ČR, a rovněž Ministerstvu financí ČR. Přispěly tak k úspěchům, kterých jsme u těchto institucí dosáhli.

Jako další z mnoha našich aktivit, jsme díky Vaší spolupráci, mohli také podat Podnět k šetření Hasičské záchranné službě Moravskoslezského kraje, protože z dokumentace vyplynulo, že v domech RPG jsou dlouhodobě porušovány protipožární předpisy, a několik požárů v domech RPG z prvního čtvrtletí tohoto roku naši obavu jen potvrdilo. Náš Podnět kompetentní orgán protipožární inspekce řeší, nařídil RPG Byty zjednání nápravy, a jak určitě mnozí z Vás zaregistrovali, v řadě domů RPG se opravují a doplňují hydranty. Celou záležitost budeme i nadále řešit, aby bylo v domech RPG bezpečněji.

Další akcí, kterou jsme Vám před časem nabídli, byla stížnost na RPG na neoprávněné účtování poplatků za termoregulační ventily. Jak jsme předpokládali už na začátku, RPG dosud na stížnosti nereagovala. Informace z poslední doby říká, že Vašich stížností přišlo tolik, že nelze reagovat jednotlivě a RPG se údajně v příštím vydání „všemi oblíbeného“ plátku Bydlíme ke stížnostem vyjádří. Rozhodli jsme se, že počkáme na toto vyjádření, abychom s naší právní zástupkyní JUDr. H. Marvanovou připravili další konkrétní kroky.

Děkujeme za podporu všem, kteří se do našich aktivit zapojují. I když to někdy vypadá, že se v těch věcech nic neděje, vydržte. Právní věci jsou během na dlouhou trať.

A je obecně známo, že RPG má na všechno, včetně oprav našich domů, dost času. Jak sami řekli, opravy můžou trvat i 40 let. Věříme, že dosáhneme svých cílů dřív. Dřív, než nám v příštích 40-ti letech spadnou naše domy na hlavu.

Zpráva HZS MSK

Zdeněk Pavlíček

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.