Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Pokřivená spravedlnost: Revizní posudek vyšel ve prospěch nájemnice, tak soudkyně nařídila "superrevizní"

V revizním znaleckém posudku znalci stanovili výši místně obvyklého nájmu na 50 Kč/m2 v bytě RPG bez rekonstrukcí v Ostravě Mariánských Horách. Soudkyně Okresního soudu v Ostravě JUDr. Jana Palkovská však vyhověla žádosti RPG a přistoupila k nestandardnímu kroku, když si vyžádala vypracování dalšího tzv. "super revizního posudku".
Jak dopadl "super revizní posudek" a kde se poděla soudkyně Palkovská? Odpověď naleznete v textu článku.

Vypracováním "superrevizního posudku"pověřila soudkyně v případě nájemnice paní Špokové znalecký ústav Kvita, Pawlita & Partneři. Znalec byl do bytu dopraven přímo pracovníkem společnosti RPG Byty. Dle dostupných informací tento ústav přitom pracoval pro společnost RPG Byty i mimo ustanovení soudem. Superrevizní posudek vyzněl v neprospěch nájemnice.

Paní soudkyně Palkovská záhy povýšila, přešla na Krajský soud, kde se stala členkou tzv. specializovaného senátu Krajského soudu, který má faktický monopol na posuzování místně obvyklých nájmů a řeší odvolání proti rozsudkům nižších soudů.
Předsedou tohoto senátu je JUDr. Žídek, senát například řešil odvolání RPG Byty v případu nájemníka pana Kročila z Karviné.

Roman Macháček

Související:
Další spor o výši nájmu u soudu, dle znalce má být nájem v bytě RPG 50 Kč/m2

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.