Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila diskriminující novelu občanského zákoníku, kterou připravili vlastníci domů

Praha 3.5.2011 - Poslanecká sněmovna dnes projednala novelu občanského zákoníku. Poslanci vládních stran (ODS, VV a TOP09), které byly před volbami štědře sponzorovány Zdeňkem Bakalou (vlastník 44 000 bytů OKD), přehlasovali 108 hlasy senátní verzi novely občanského zákoníku a schválili původní verzi poslaneckou. Předvolební investice (28 mil. Kč) Zdeňka Bakaly do vládních stran se mu vyplatila.

Hlavní rozdíl mezi senátní a původní poslaneckou verzí návrhu novely občanského zákoníku spočíval v důležitém ustanovení novely, které říká, k jakému datu může soudce rozhodovat o úpravě nájemného:

1. Poslanecká verze
Při projednávání návrhu novely občanského zákoníku na Ústavně právním výboru PSP PČR předložil zástupce Občanského sdružení majitelů domů (OSMD) návrh, který stanovil soudcům povinnost určit nájemné od podání žaloby, aniž by takovéto určení ponechal na vůli soudce. Žádný zástupce nájemníků však nebyl na jednání přítomen. Tento návrh vlastníků domů - OSMD Poslanecká sněmovna ve třetím čtení jako tisk 188/3 schválila.

2. Senátní verze
Senátoři vyslyšeli apel našeho sdružení. Návrh předmětné novely byl projednán v Senátu a sporné ustanovení vráceno do podoby navrhované MMR; tedy, že soud má možnost, nikoliv povinnost určit nájemné i zpětně k podání žaloby. Takováto úprava (tj. senátní verze) je přijatelná i pro nájemníky.

V této souvislosti lze ještě připomenout, že senátní návrh byl v Senátu schválen takřka jednomyslně (včetně hlasů ODS a TOP 09).

Na jaké poslance jsme se obrátili s žádostí o pomoc a jak hlasovali?
Před dnešním hlasováním jsme se obrátili dopisem s žádostí o pomoc a podporu senátní verze návrhu novely občanského zákoníku (která nechává na rozhodnutí soudu k jakému datu určí případné navýšení nájmu) na tyto strany a poslance s tímto výsledkem:

Naši žádost zcela ignorovali, přehlasovali Senát a šli na ruku vlastníkům domů:
Věci Veřejné, jmenovitě: bartav@psp.cz, v.barta@veciverejne.cz, r.john@veciverejne.cz,
johnr@psp.cz, peakek@psp.cz, k.peake@veciverejne.cz, k.klasnova@veciverejne.cz, j.dobes@veciverejne.cz, l.andrysova@veciverejne.cz
Poslaneckou verzi obhajoval ministr pro místní rozvoj Jankovský (VV), jeho poradcem je přitom Bakalův lobbista Telička.

ODS, jmenovitě: nemcovam@psp.cz, necas@psp.cz, boris.stastny@psp.cz, tluchorp@psp.cz, petr@tluchor.cz

TOP09, jmenovitě:chalankovaj@psp.cz, jitka.chalankova@top09.cz, witoszovar@psp.cz, kalousek@psp.cz, kalousek@top09.cz, gazdikp@psp.cz, horacekv@psp.cz, frantisek.laudat@top09.cz

Hlasovali pro Senátní verzi novely občanského zákoníku a podpořili oprávněné zájmy nájemníků :
- ČSSD
- KSČM

Zvláště musíme zmínit paní poslankyni Miladu Halíkovou (KSČM), která vystoupila na plénu využívajíce argumenty nájemníků bytů okd, podpůrně vystupoval i poslanec Křeček (ČSSD). Oběma náleží velký dík, byť jsme prohráli.

Roman Macháček, předseda SN BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.