Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Pozor na průzkumy prováděné společností RPG

Vážení nájemníci bytů RPG (OKD)!
„RPG Byty“ dělá mezi nájemníky průzkum, který se mimo jiné týká Vaší ochoty finančně se podílet na opravách domů a bytů, které jsou jejich majetkem, a to tak, že Vám zvýší nájemné, aby měli za co opravovat.

Průzkum dělají studentky, které o celé problematice mnoho nevědí. Nepřesné informace mohou v mnoha případech vést k mylným závěrům nájemníků.
V oficiálních materiálech potom RPG využívá těchto zkreslených průzkumů k dokládání souhlasu a spokojenosti nájemníků s jejich plány.

Promyslete si svůj postoj k plánům RPG a dobře uvažte budoucnost svého bydlení. Máte-li nezvratný zájem odkoupit si byt do vlastnictví za podmínek, které veřejně sliboval před 4 roky vlastník Z. Bakala, jednoznačně to v dotazníku zapište!

Ke stažení:
Informační leták pro sousedy

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.