Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Právní analýza týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zveřejňuje Právní analýzu týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG Byty s.r.o., které pro sdružení BYTYOKD.CZ vypracovali experti na problematiku bytového práva.

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ si nechalo vypracovat Právní analýzu
V této chvíli zveřejňujeme výsledky této analýzy bez dalšího komentáře. Připravujeme Návrh dopisu pro nájemníky bytů OKD, zveřejnění předpokládáme ve středu 8.12.2010.

Právní analýza:Právní analýza ve formátu pdf, JUDr. Hana Marvanová
Hlavní závěry právní analýzy:Hlavní závěry, formát pdf vhodný k distribuci

Právní analýza byla financována z členských příspěvků členů Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ. Děkujeme všem, kteří se stali členy našeho sdružení nebo nám přispívají ve formě sponzorských darů. Nájemníci bytů OKD mají šanci uspět, ale jedině společně.

Ing. Roman Macháček, Ph.D
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Přílohy (oficiální materiály Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ):
Právní analýza ve formátu pdf, JUDr. Hana Marvanová
Hlavní závěry právní analýzy, jak postupovat, formát pdf vhodný k distribuci

Další zdroje informací:
Rukověť nájemníka, JUDr. Ivan Přikryl

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.