Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Právní poradna: musím zpřístupnit byt pro nafocení vybavení bytu - koupelny, kuchyně, obkladů, dlažeb apod. ?

Od nájemníka jsme obdrželi upozornění, že RPG Byty provádí focení vybavení bytů a požaduje, aby nájemníci tyto byty zpřístupnili !

Dobrý den.
Zdravím členy vedení sdružení a posílám Vám informaci, že RPG byty zahajuje v některých vchodech na Ostrčilově ulici tzv. Pasportizaci bytů (foto letáku přikládám).
Její součástí je fotodokumentace rozvodů SV, TUV, kanalizace a plynu, zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb v koupelnách , WC, a v kuchyních jednotlivých bytů.
V této souvislosti by bylo dobré nájemníky upozornit a požádat, aby nenechali fotit žádné vybavení bytu, které si pořídili na své náklady.
O tom, že by takové fotografie dokázalo RPG využít ke svému prospěchu nemusíme myslím vůbec spekulovat.
S pozdravem
J.M
Leták RPG - Informace o provádění pasportizace objektů v majetku RPG Byty,s.r.o.

Naše odpověď (konzultováno s našimi právníky):
Nájemce je povinen umožnit pronajímateli zajistit opravy v bytě, po předchozí písemné výzvě umožnit majiteli domu provedení instalace a údržby zařízení pro měření a regulaci spotřeby tepla apod.

Nevidíme ale jediný důvod, proč by měl nájemce souhlasit s prováděním fotodokumentace vybavení bytu, kuchyně, koupelny apod ! Pořizování takové fotodokumentace by byl nepřípustný zásah do práva na ochranu soukromí a bez souhlasu nájemce je nepřípustné.

Rozhodně jim tedy nedovolte cokoli fotit a za tím účelem vstupovat do Vašeho bytu. Ze zákona máte právo na ochranu soukromí.