Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Právní poradna: musím zpřístupnit byt pro nafocení vybavení bytu - koupelny, kuchyně, obkladů, dlažeb apod. ?

Od nájemníka jsme obdrželi upozornění, že RPG Byty provádí focení vybavení bytů a požaduje, aby nájemníci tyto byty zpřístupnili !

Dobrý den.
Zdravím členy vedení sdružení a posílám Vám informaci, že RPG byty zahajuje v některých vchodech na Ostrčilově ulici tzv. Pasportizaci bytů (foto letáku přikládám).
Její součástí je fotodokumentace rozvodů SV, TUV, kanalizace a plynu, zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb v koupelnách , WC, a v kuchyních jednotlivých bytů.
V této souvislosti by bylo dobré nájemníky upozornit a požádat, aby nenechali fotit žádné vybavení bytu, které si pořídili na své náklady.
O tom, že by takové fotografie dokázalo RPG využít ke svému prospěchu nemusíme myslím vůbec spekulovat.
S pozdravem
J.M
Leták RPG - Informace o provádění pasportizace objektů v majetku RPG Byty,s.r.o.

Naše odpověď (konzultováno s našimi právníky):
Nájemce je povinen umožnit pronajímateli zajistit opravy v bytě, po předchozí písemné výzvě umožnit majiteli domu provedení instalace a údržby zařízení pro měření a regulaci spotřeby tepla apod.

Nevidíme ale jediný důvod, proč by měl nájemce souhlasit s prováděním fotodokumentace vybavení bytu, kuchyně, koupelny apod ! Pořizování takové fotodokumentace by byl nepřípustný zásah do práva na ochranu soukromí a bez souhlasu nájemce je nepřípustné.

Rozhodně jim tedy nedovolte cokoli fotit a za tím účelem vstupovat do Vašeho bytu. Ze zákona máte právo na ochranu soukromí.

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.