Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Právní posouzení vybraných situací a otázek nájemníků

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ si nechalo vypracovat právní stanovisko k vybraným situacím a dotazům nájemníků bytů OKD (RPG), mimo jiné k instalaci měřičů tepla, právní stanovisko zveřejňujeme.

1) Může RPG Byty namontovat měřiče tepla ve všech bytech kromě osoby, která odmítá hradit náklady za montáž?
2) Jak to bude vypadat při následném vyúčtování nákladů na teplo u osoby bez měřičů?
3) Je možné zrušit podepsaný dodatek?
4) Jak je možné, že RPG vrátilo nájemníkovi, který odmítnul podepsat návrh dohody předložený RPG a předložil vlastní návrh, desítky tisíc Kč? Jak může RPG dále postupovat?
5) Jaký je rozdíl mezi právní úpravou zvyšování nájemného podle aktuálně účinného občanského zákoníku a nového občanského zákoníku platného od 1.1.2014?

Právní posouzení ve formátu pdf:
Právní posouzení vybraných otázek - montáž měřičů tepla a další, formát pdf

Právní posouzení bylo vypracováno na náklady Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ.

s pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.