Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Přibývají sponzoři sdružení

Na účet našeho sdružení přibývají peníze od sponzorů z řad jednotlivců i firem. Zatím rekordní sponzorský dar, který jsme obdrželi, je ve výši 11 000,- Kč !

Sponzorské příspěvky zasílejte prosím na účet Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ:
číslo účtu: 1666554389 / 0800
variabilní symbol: 999999
konstantní symbol: 0308
specifický symbol: neuvádět
jako odesílatele uveďte své jméno, název firmy nebo ičo (není nutno)

Sponzorské příspěvky můžete taktéž zaslat složenkou typu A na adresu sdružení a číslo účtu.

Děkujeme větším i menším sponzorům za jejich příspěvky, které jsou pro naše další aktivity tak důležité. Děkuje všem, kterým není problém bytů OKD (RPG) a jejich nájemníků lhostejný.

Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.