Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Přibývají sponzoři sdružení

Na účet našeho sdružení přibývají peníze od sponzorů z řad jednotlivců i firem. Zatím rekordní sponzorský dar, který jsme obdrželi, je ve výši 11 000,- Kč !

Sponzorské příspěvky zasílejte prosím na účet Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ:
číslo účtu: 1666554389 / 0800
variabilní symbol: 999999
konstantní symbol: 0308
specifický symbol: neuvádět
jako odesílatele uveďte své jméno, název firmy nebo ičo (není nutno)

Sponzorské příspěvky můžete taktéž zaslat složenkou typu A na adresu sdružení a číslo účtu.

Děkujeme větším i menším sponzorům za jejich příspěvky, které jsou pro naše další aktivity tak důležité. Děkuje všem, kterým není problém bytů OKD (RPG) a jejich nájemníků lhostejný.

Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ