Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Proběhlo další kolo jednání na ministerstvu financí

Ve čtvrtek 21.5.09 proběhlo další kolo jednání SN BYTYOKD.CZ na ministerstvu financí. Hlavními body jednání bylo zadání auditu hospodaření a analýza Smlouvy o prodeji akcií OKD z roku 2004.

Na náš podnět si ministerstvo financí nechalo zpracovat právní analýzu, jaká rizika pro nájemníky ze Smlouvy vyplývají, s výsledky jsme byli seznámeni. Výsledky budeme při vhodné příležitosti prezentovat !

Dalším bodem jednání bylo zadání hloubkové auditu hospodaření ve společnosti RPG Byty, který by měl prověřit, jakým způsobem a jak účelně společnost hospodařila s vybraným nájmem a plnila závazky vyplývající ze Smlouvy. Zjistili jsme také, že ministerstvo financí nemělo kapacitu a 5 let řádně nekontrolovalo dodržování Smlouvy.

Rovněž jsme ministerstvo financí upozornili na skutečnost, že se vlastník, společnost RPG INDUSTRIE SE, nehlásí ke svým závazkům k bytovému fondu, které jsou uvedeny ve Smlouvě a které platí bez časového omezení a požádali jsme ministerstvo financí, aby tuto záležitost důsledně prověřilo.

Za ministerstvo financí se jednání zůčastnil Ing. Tomáš Uvíra, za naše sdružení Ing. Roman Macháček, Ph.D, Ing. Yvona Průšová a právní zástupkyně JUDr. Hana Marvanová.