Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Proběhlo další kolo jednání na ministerstvu financí

Ve čtvrtek 21.5.09 proběhlo další kolo jednání SN BYTYOKD.CZ na ministerstvu financí. Hlavními body jednání bylo zadání auditu hospodaření a analýza Smlouvy o prodeji akcií OKD z roku 2004.

Na náš podnět si ministerstvo financí nechalo zpracovat právní analýzu, jaká rizika pro nájemníky ze Smlouvy vyplývají, s výsledky jsme byli seznámeni. Výsledky budeme při vhodné příležitosti prezentovat !

Dalším bodem jednání bylo zadání hloubkové auditu hospodaření ve společnosti RPG Byty, který by měl prověřit, jakým způsobem a jak účelně společnost hospodařila s vybraným nájmem a plnila závazky vyplývající ze Smlouvy. Zjistili jsme také, že ministerstvo financí nemělo kapacitu a 5 let řádně nekontrolovalo dodržování Smlouvy.

Rovněž jsme ministerstvo financí upozornili na skutečnost, že se vlastník, společnost RPG INDUSTRIE SE, nehlásí ke svým závazkům k bytovému fondu, které jsou uvedeny ve Smlouvě a které platí bez časového omezení a požádali jsme ministerstvo financí, aby tuto záležitost důsledně prověřilo.

Za ministerstvo financí se jednání zůčastnil Ing. Tomáš Uvíra, za naše sdružení Ing. Roman Macháček, Ph.D, Ing. Yvona Průšová a právní zástupkyně JUDr. Hana Marvanová.

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.