Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

První bakalářská povídka Zdenka Bakaly

... jako první zařazujeme prohlášení Zdeňka Bakaly z 10.10.2008

Téma bytového fondu, jehož vlastníkem je skupina RPG Industries, především pak otázka jeho případného prodeje nájemníkům, je v poslední době stále častějším námětem článků, reportáží, veřejných vystoupení a diskusí. Bohužel, autoři článků a různých prohlášení vycházejí mnohdy z neúplných, nepřesných, možná i záměrně zkreslených informací, na jejichž základě pak činí nesprávné závěry a vznášejí nepatřičná nařčení. Nezřídka jsem já osobně obviňován z nedodržení daného slova, nájemníci našich bytů jsou pak líčeni jako lidé bez zastání, kteří se musejí strachovat o svou budoucnost. Nic z toho není ve skutečnosti pravda. Považuji proto za otřebné, jako jeden z těch, kdo nepřímo vlastní společnost, jež je vlastníkem předmětného bytového fondu, říci k celé věci několik slov.

Není pravdou, že bych nájemníkům slíbil byty odkoupit. Ve skutečnosti jsem od hojně citované tiskové konference před třemi a půl lety až donedávna říkal stále totéž: totiž, že teprve po provedení podrobných analýz a jednání s dalšími subjekty budeme moci nájemníkům říci, zda a případně kdy by mohly být byty na prodej. K tomu, abychom mohli provést toto detailní zmapování stavu celého portfolia bytů, prodiskutovat s hypotečními bankami možnosti financování případných prodejů a současně i rekonstrukcí, jsme potřebovali dostatek času. Nyní po důkladné analýze a konzultacích víme, že kdysi zamýšlený společný projekt s bankami a dalšími subjekty není realistický. Víme také již, že naše tehdejší myšlenka pokusit se prodat byty v nynějším stavu plošně těm nájemníkům, kteří by je chtěli koupit, byla nesprávná. Po tříapůlletém rozmýšlení jsme se rozhodli bytové portfolio v tom stavu, v jakém se nyní nalézá, a za podmínek, které panují na hypotečních a peněžních trzích, nyní neprodávat ‐ a to ani po částech, ani jako celek. Odpověď, kterou jsem před třemi a půl roky slíbil našim nájemníkům dát, tedy zní: byty momentálně nejsou na prodej.

Není také pravdou, že by nájemníci našich bytů byli vystaveni nejistotě ohledně své budoucnosti. Ve skutečnosti mají naši nájemníci mnohem větší jistotu než kdykoli předtím. Bydlí v bytech, jež mají silného, kapitálově vybaveného majitele. Tento majitel nehodlá v dohledné době své bytové portfolio jako celek prodat žádnému třetímu subjektu. Nehrozí tedy, že by se nájemníci ocitli na pospas jakémukoliv nezodpovědnému spekulantovi, který by je chtěl z jejich bytů vystrnadit. A jako vlastníci máme jasný úmysl naše byty, domy, bloky i celé ulice modernizovat a revitalizovat. Tento plán dalekosáhle přesahuje celkové finanční možnosti jednotlivých uživatelů bytů a vyžádá si rovněž zapojení obcí v takovém rozsahu, jaký by jednotliví vlastníci nikdy neměli možnost sjednat. Máme v plánu do bytového fondu nadále rozsáhle investovat, a to prostředky mnohem vyšší, než jaké nám v tuto chvíli poskytuje vybrané neúměrně nízké (regulované) nájemné.

Pozorně sledujeme činnost některých nově vzniklých sdružení, jež se prohlašují za reprezentanty všech desítek tisíc nájemníků našich bytů. Nevíme, koho ve skutečnosti zastupují, přesto nasloucháme jejich výrokům a čteme dopisy a prohlášení, které nám zasílají. Naše odpověď je jednoduchá: ctíme zákony, ctíme své závazky a ctíme principy vlastnictví. Totéž očekáváme od ostatních.

Otázka odprodejů bytů není dnes aktuální. Toto rozhodnutí vlastníka nemůže změnit žádná forma nátlaku. Jakákoli diskuse k tomuto tématu je tedy bezpředmětná. Pokud bychom se v budoucnu rozhodli některé byty prodat, bude to za férovou cenu a za férových podmínek a budeme o tom jednat vždy s těmi, jichž se to bezprostředně týká, tedy s konkrétními nájemníky – našimi smluvními partnery. Partnerem pro jednání nám nikdy nebude žádný kolektivistický orgán, tím méně takový, jehož metodami jsou nátlak, skandalizace a politizace.

Naopak, velmi aktuální je projekt revitalizace bytových domů, ulic a čtvrtí, který připravujeme. Každý, kdo by chtěl přijít s vlastními náměty, jak tento projekt rychleji či lépe uskutečnit, případně kdo by chtěl přiložit ruku k dílu, má u nás dveře otevřeny – obyvatelé domů, různá sdružení, novináři, zástupci obcí i politických stran. Diskuse k tomuto tématu je totiž nejen možná, ale nanejvýš potřebná.

Zdeněk Bakala

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.