Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Reakce sdružení BYTYOKD.CZ na článek v časopise Bydlíme (duben, 2008)

Vážení nájemníci a čitatelé, dovolujeme si poukázat na článek v časopise Bydlíme 1/2008, který vydává společnost RPG a který napadá některé aktivity našeho sdružení. Tento článek s odkazem na dopis čtenáře nic nemění na postoji sdružení k dané problematice.

Reakce sdružení BYTYOKD.CZ

Děkujeme společnosti RPG za snahu chránit nájemníky a jejich zájmy, o totéž se snaží i naše sdružení. Jelikož se z reakcí společnosti RPG zdá, že její pracovníci nemají dostatek informací o našem sdružení a jeho aktivitách, přestože se zástupci našeho sdružení sešli na oficiálním jednání se zástupci společnosti RPG již před měsícem, pokusíme se tuto situaci napravit. Připravíme speciální osvětový materiál o našem sdružení pro pracovníky domovních správ RPG, aby byli schopni odpovídajícím způsobem reagovat na případné dotazy nájemníků. Rovněž na tento problém upozorníme ředitele RPG pro vnější vztahy pana Handla.

Naše sdružení zcela jistě nestraší nájemníky, naopak. Snažíme se poskytovat nájemníkům maximum objektivních informací a v tom budeme pokračovat. Naše sdružení dává dohromady nájemníky, kteří mají zájem o slibovaný odkup bytů. Myslíme si, že nastal čas, kdy by měli nájemníci projevit tento zájem oficiálně a v písemné formě. Snažíme se vlastníkovi pomoci zrealizovat, co před třemi lety slíbil. Věříme, že společnost RPG se bude snažit o totéž.Místo dlouhé reakce stačilo v časopise uvést odkaz na stránky našeho sdružení www.bytyokd.cz. Rovněž v reklamních materiálech společnosti RPG postrádáme zmínku o dřívějším oficiálním jednání se zástupci našeho sdružení. Snad se nejedná o záměr ale pouze o dílčí nedostatky v oblasti public relation a interní komunikace.

Také doporučuji odpovídajícím pracovníkům RPG návštívit naše webové stránky a přečíst si zde komentáře nájemníků. "Dopisy našich čtenářů" jsou poněkud odlišné od těch, které jsou publikované v reklamních materiálech společnosti RPG.

S pozdravem
BytyOKD.cz

Verze pro tisk ve formátu PDF

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.