Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ odmítlo úvodní verzi zadání auditu hospodaření v RPG Byty

Naše Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ se začátkem roku obrátilo na ministerstvo financí se žádostí o provedení hloubkového auditu hospodaření ve společnosti RPG Byty, protože nevíme, kam mizí prostředky vybrané z nájmů a máme pochybnosti o tom, zda jsou vynakládány účelně.

Ministerstvo financí na základě našeho požadavku vypracovalo zadání hloubkového auditu a ministr financí nám je zaslal v polovině května k připomínkování. Naše připomínky jsme zpracovali a zaslali jsme je zpět.

Naší hlavní připomínkou je výběr auditorských firem, ten je pro nás nepřijatelný ! Požadujeme, aby kontrolu provedli státní úředníci, nikoli privátní auditorské firmy. Nevěříme, že soukromá firma bude dostatečně hájit zájmy státu.

Proto požadujeme, aby kontrolu provedl NKÚ, interní kontrola ministerstva financí nebo speciální komise tvořená experty na danou problematiku.

Tento náš požadavek je i v souladu s výrokem Ústavního soudu, který řekl, že by si ministerstva neměla primárně pro tyto činnosti najímat externí firmy.

Ministerstvo financí se momentálně zabývá našimi připomínkami a v průběhu příštího týdne by jsme měli znát výsledky.

S pozdravem
Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.