Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ získalo přístup do vyšetřovacího spisu v kauze privatizace OKD a zvažuje novou stížnost

Ostrava, 12. listopadu 2012- V souvislosti s žalobou na Evropskou Komisi u Evropského soudního dvoru získalo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ oprávnění nahlížet do vyšetřovacího spisu vedeného Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) ve věci Trestního oznámení týkajícího se prodeje 46% akcií OKD v roce 2004. Vzhledem k závažnosti důkazů shromážděných Protikorupční policí zvažuje sdružení novou stížnost na nedovolenou veřejnou podporu k Evropské komisi.

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zaznamenalo další důležitý úspěch v kauze bytů OKD, resp. privatizace 46% akcií OKD v roce 2004. Protikorupční policie vyhověla žádosti Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, aby mohlo nahlížet v souvislosti s žalobou u Evropského soudního dvoru do vyšetřovacího spisu vedeného Protikorupční policií ve věci privatizace OKD v roce 2004.

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ podalo v roce 2008 k Evropské komisi Stížnost na nedovolenou podporu při privatizace OKD. Dle zajištěných a předložených důkazů prodal stát v roce 2004 akcie OKD hluboko pod tržní cenou. Nedovolenou podporu jsme postupně na základě zajištěných důkazů vyčíslili na 20 mld. Kč (rozdíl mezi tržní cenou a cenou, za kterou stát akcie OKD prodal).

V březnu 2011 podalo Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ Trestní oznámení ve věci privatizace 46% akcií OKD v roce 2004. Trestní oznámení má s přílohami cca 1500 stran. Na základě předložených důkazů zahájila Protikorupční policie vyšetřování a následně trestní řízení.

Evropská komise naši stížnost řádně neprošetřila a v červenci 2011 případ odložila s tím, že privatizace OKD proběhla v pořádku a k žádné nedovolené podpoře nedošlo.

V listopadu 2011 proto Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ připravilo a podalo žalobu na Evropskou komisi k Evropskému soudnímu dvoru.

V případu došlo k významnému průlomu, když Protikorupční policie na základě našeho trestního oznámení a rozsáhlého vyšetřování dospěla k závěru, že při privatizaci OKD byla státu způsobena škoda ve výši minimálně 3.5 mld. Kč a následně obvinila znalce (tržní cena 46% akcií OKD měla být dle závěrů Protikorupční policie minimálně 7.6 mld. Kč a nikoli 4.1 mld. Kč). (jedná se o velmi konzervativní odhad)

Protikorupční policie tak potvrdila naše zjištění a zároveň naprosto zpochybnila dosavadní stanoviska Evropské Komise v této věci.

Soudní dvůr se zabývá žalobou Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ a v těchto měsících nejprve posuzuje tzv. procesní legitimaci. (Soudní dvůr v první fázi neposuzuje, zda má BYTYOKD.CZ ve své žalobě pravdu či nikoli, ale jen to, zda má Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ oprávnění si u Evropského soudního dvoru stěžovat na postup Evropské komise).

V souvislosti s žalobou u Evropského soudního dvoru Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ požádalo Protikorupční policie o možnost nahlížet do vyšetřovacího spisu vedeného v rámci vyšetřování kauzy privatizace OKD, Policie žádosti BYTYOKD.CZ vyhověla.

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ má tak k dispozici velmi obsáhlý důkazní materiál shromážděný v případu Protikorupční policií.

Obsah vyšetřovacího spisu (řádově tisíce stran materiálu) momentálně analyzujeme. Již první nahlédnutí do spisu ukazuje, že Protikorupční policii se podařilo zajistit velké množství nových důkazů.

Zajištěné důkazy potvrzují, že při privatizaci OKD došlo k řadě zcela zásadních pochybení. Zajištěné důkazy rovněž potvrzují, že Ministerstvo financí a UOHS poskytovali Evropské komisi v průběhu vyšetřování stížnosti Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ opakovaně nepravdivé a neúplné informace.

Vzhledem k závažnosti nových důkazů proto zvažujeme novou stížnost na nedovolenou veřejnou podporu k Evropské komisi.

Policie případ privatizace 46% akcií OKD nadále intenzivně vyšetřuje a proto nemůžeme v tuto chvíli poskytnout k obsahu vyšetřovacího spisu bližší informace.

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ nadále intenzivně pracuje na řešení, které bude výhodné pro nájemníky bytů OKD a daňové poplatníky.

Za Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Roman Macháček, Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.