Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Sdružení podalo žalobu na ministerstvo financí

Naše sdružení opakovaně žádalo po ministerstvu financí zveřejnění Smlouvy o prodeji akcií společnosti OKD z roku 2004 uzavřené mezi společností KARBON INVEST a.s. a Fondem národního majetku. Dle našeho přesvědčení mají nájemníci právo se přesně dozvědět, jaké závazky v jejich prospěch byly ve Smlouvě sjednány. Zejména nás zajímají závazky kupujícího ve vztahu k bytovému fondu po uplynutí lhůty v květnu 2009.

Ministerstvo financí ale odmítá smlouvu zveřejnit s tím, že si to nepřeje
společnost RPG INDUSTRIES SE Zdeňka Bakaly. Má snad Zdeněk Bakala důvod něco před námi tajit ? Považujeme takovýto postup od státu i od společnosti RPG INDUSTRIES SE za nekorektní a v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Proto jsme 13.1.2009 podali ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Hany Marvanové dvě žaloby na ministerstvo financí, ve kterých se domáháme zveřejnění uvedené smlouvy:
- Žalobu proti rozhodnutí ministra financí ze dne 11.11.2008
- Žalobu na nečinnost ministerstva financí

Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.