Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Sdružení podalo žalobu na ministerstvo financí

Naše sdružení opakovaně žádalo po ministerstvu financí zveřejnění Smlouvy o prodeji akcií společnosti OKD z roku 2004 uzavřené mezi společností KARBON INVEST a.s. a Fondem národního majetku. Dle našeho přesvědčení mají nájemníci právo se přesně dozvědět, jaké závazky v jejich prospěch byly ve Smlouvě sjednány. Zejména nás zajímají závazky kupujícího ve vztahu k bytovému fondu po uplynutí lhůty v květnu 2009.

Ministerstvo financí ale odmítá smlouvu zveřejnit s tím, že si to nepřeje
společnost RPG INDUSTRIES SE Zdeňka Bakaly. Má snad Zdeněk Bakala důvod něco před námi tajit ? Považujeme takovýto postup od státu i od společnosti RPG INDUSTRIES SE za nekorektní a v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Proto jsme 13.1.2009 podali ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Hany Marvanové dvě žaloby na ministerstvo financí, ve kterých se domáháme zveřejnění uvedené smlouvy:
- Žalobu proti rozhodnutí ministra financí ze dne 11.11.2008
- Žalobu na nečinnost ministerstva financí

Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ