Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Stanovisko RPG, co na to nájemníci??

Uvádíme dopis nájemníka bytu RPG, pana Zapletala, který odeslal zástupcům RPG a v kopii doručil také našemu sdružení.


Obdržel jsem Vaše stanovisko k prodeji bytů datované 27.5.2008, bylo by možné jej označit za úsměvné, kdyby se nejednalo o tak závažnou věc, jakou je bydlení. Přímo z něj čpí nesolidnost, nekorektnost a mlžení nad tak jasným problémem, jako je budoucnost mého, potažmo desetitisíců dalších občanů, bydlení. Fráze o rozvoji bytového portofolia je spíše dráždidlem, než-li reakcí korektního partnera nájemníků. Zde chybí už jen falešná proklamace o Vašem cíli - spokojených nájemnících, pohodlném a klidném bydlení pod stále rostoucí péčí RPG dokládanou desítkami modernizovaných dopisních schránek a vyměněných vstupních dveří.


Zanedbanost Vašeho bytového portofolia je obrovská a ve stávajícm rozsahu a za současných podmínek je pro RPG neřešitelná. Lze jen spekulovat o Vašich skutečných záměrech s byty.Jednu možnost jste ukázali v Orlové - přece nebudeme investovat do domů, které na nájemném přináší tak málo, jak pravil p.Skrla. Tudíž, nájemník musí zaplatit vše - zanedbanou údržbu, udržet provozu schopnost domů, zvelebení majetku RPG, aby bylo na další rozvoj bytového portofolia, zejména pak na dobré mzdy a platy pracovníků, zejména manažerů, RPG a dividendy majitelů. Říká se tomu "slepice snášející zlatá vejce", přece si ji majitelé RPG nezaříznou!

Ještě k Vašemu stanovisku:

  • proč jste se nezmínili o veřejném slibu p.Bakaly učiněný před miliony televizních diváků? Copak čest a morálka pro špičkové podnikatele a finančníky nic neznamená? Nebo to bylo jen takové mlžení a nepoctivá hra s tisíci nájemníky?
  • proč jste se nezmínili o usnesení vlády ČR č.904 ze dne 15.9.2004 s tím, že jej respektujete, místo toho užíváte obezličku že - "pro tuto chvíli jsou jednání o prodeji bytů bezpředmětná"? Upíráte nájemníkům práva, a toho se neodvážil ani p.Bakala, která jim citované vládní usnesení dává.

Možná, že to manažerům RPG nedošlo, že se jedná o desetitisíce rodin a jejich základní životní jistoty. Najdou-li se dobří organizátoři občanského sdružení BYTYOKD.CZ, kteří uvedou do pohybu masu lidí spojených společným zájmem bydlení, kteří nechtějí být jen předmětem ždímání peněz, či být bezmocným rukojmím majitelů jejich bytových domů, pak bude o výsledku majetkové transformace rozhodnuto. O jak bolestivý proces půjde, mohou současní majitelé rozhodnout sami.

S pozdravem
Ing.František Zapletal

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.