Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Tak začínají Soudní žaloby od RPG na určení nájemného

Tak začínají Soudní žaloby od RPG na určení nájemného.

Tak jsem dnes dostal obsílku od Soudu, kde se mám do 20 dnů vyjádřit k žalobě RPG o nájemné.
RPG zastupuje advokátní kancelář: Kausta & Zientková.
Mám Smlouvu na dobu neurčitou a nepodepsal jsem jim žádný návrh na zvýšení nájemného, ale posílal jsem jim své protinávrhy na zvýšení nájemného: ale ze strany RPG na mé návrhy nebyla žádná odezva. Tak jsem zvědav, jak dopadnu.
Kdo také dostal obsílku soudu, ať to tu uvede