Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Tisková zpráva: Komentář ke skandálnímu on-line rozhovoru ředitele RPG Aksiche v Deníku

Tisková zpráva Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Ostrava, 17. června 2009 - 16.6.2009 proběhl skandální on-line rozhovor s ředitelem RPG Tony Aksichem, organizovaný Deníkem. Rozhovor proběhl dle hesla "ptejte se na co chcete, odpovím jen na to, co se mi hodí. Otázky, které se mi nehodí, se v rozhovoru neobjeví". Dle času položených otázek je evidentní, že Aksich otázky, které se mu nehodily, přeskakoval a otázky se následně v seznamu otázek vůbec neobjevily.
Takový rozhovor spíše připomíná placenou reklamní akci RPG.

Níže uvádíme 7 otázek, které byly položeny před 11 hod., na které Tony Aksich neodpověděl a které se v rozhovoru vůbec neobjevily, hádejte proč:

1. V lokalitě Kladna a Slaného vlastnila společnost OKD v roce 2004 přibližně 1200 bytů. Koláček s Otavou je dostali v roce 2004 od státu zadarmo
a Vaše skupina RPG INDUSTRIES SE je nájemníkům začala prodávat v roce 2007 za prakticky tržní ceny.

Jaké mají nájemníci bytů OKD právní záruky, že nedopadnou stejně ?

2. Ve Smlouvě o prodeji akcií OKD z roku 2004 je uveden závazek ve prospěch nájemníků:
Bez časového omezení platí při prodeji bytů předkupní právo stávajícím nájemníkům, a to za cenu použitou při privatizaci, tj. 40 000,- za byt (zároveň má cena odpovídat ceně, za niž prodávají srovnatelné byty nájemníkům obce).

Proč se dnes Vaše společnost k tomuto závazku nehlásí ?

3. Vlastnická struktura Vaší podnikatelské skupiny je poněkud nepřehledná, chybí informace o konečných vlastnících / spoluvlastnících.

Dle našich nepotvrzených informací z důvěryhodných zdrojů může být jedním ze spoluvlastníků RPG INDUSTRIES SE i bývalý ministr zahraničí
Karel Schwarzenberg, můžete to potvrdit ?
Jste spolumajitelem Vy nebo pan Otto Jelínek ?

4. Říkáte, že nemáte na opravy domů dostatek prostředků. Kam tedy mizí 5 let nájmy z nebytových prostor v domech a kolik jste na těchto nájmech za 5 let vybrali ?

5. Proč se vaše skupina chová k nájemníkům v rozporu s dobrými mravy, vnucuje jim smlouvy na dobu určitou, blokuje výměny bytů,....
Takto si představujete onen deklarovaný klientský přístup ?

6. Koláček s Otavou, resp. Zdeněk Bakala a Vaše podnikatelská skupina získali 43 000 bytů OKD v roce 2004 za cenu 1.7 mld CZK (40 000 / byt), resp. poměrnou část tj. 800 mil., tj. 20 000,- / byt.

Z interních zdrojů máme informaci, že dnes Vaše společnost oceňuje bytové portfolio na 35 až 55 mld CZK, je to pravda ?

7. V dopise, který jste se Zdeňkem Bakalou adresovali poslancům Parlamentu ČR bezdůvodně napadáte místopředsedu Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka, uvádíte, že zneužívá svou moc, dovoláváte se na demokratické principy a dokonce únor 48 !

Připadá Vám tedy etické, že se Vaše společnost nehlásí ke svým závazkům ?
Je etické a morální, že na výplatní pásce Vaší podnikatelské skupiny figurují politici a další klíčové osoby (bývalý hejtman Evžen Tošenovsklý 1.5 mil CZK/rok, předseda odborů OKD 1.5 mil /rok, .....). Vysvětlete nám prosím Vaši představu o morálce a etice.

Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
email: info@bytyokd.cz
www.BYTYOKD.CZ


Tony Aksich přeskakuje otázky, redakci to nevadí


On-line rozhovor na stránkách Deníku, některé položené otázky ale chybí

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.