Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Tisková zpráva: Komentář ke skandálnímu on-line rozhovoru ředitele RPG Aksiche v Deníku

Tisková zpráva Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Ostrava, 17. června 2009 - 16.6.2009 proběhl skandální on-line rozhovor s ředitelem RPG Tony Aksichem, organizovaný Deníkem. Rozhovor proběhl dle hesla "ptejte se na co chcete, odpovím jen na to, co se mi hodí. Otázky, které se mi nehodí, se v rozhovoru neobjeví". Dle času položených otázek je evidentní, že Aksich otázky, které se mu nehodily, přeskakoval a otázky se následně v seznamu otázek vůbec neobjevily.
Takový rozhovor spíše připomíná placenou reklamní akci RPG.

Níže uvádíme 7 otázek, které byly položeny před 11 hod., na které Tony Aksich neodpověděl a které se v rozhovoru vůbec neobjevily, hádejte proč:

1. V lokalitě Kladna a Slaného vlastnila společnost OKD v roce 2004 přibližně 1200 bytů. Koláček s Otavou je dostali v roce 2004 od státu zadarmo
a Vaše skupina RPG INDUSTRIES SE je nájemníkům začala prodávat v roce 2007 za prakticky tržní ceny.

Jaké mají nájemníci bytů OKD právní záruky, že nedopadnou stejně ?

2. Ve Smlouvě o prodeji akcií OKD z roku 2004 je uveden závazek ve prospěch nájemníků:
Bez časového omezení platí při prodeji bytů předkupní právo stávajícím nájemníkům, a to za cenu použitou při privatizaci, tj. 40 000,- za byt (zároveň má cena odpovídat ceně, za niž prodávají srovnatelné byty nájemníkům obce).

Proč se dnes Vaše společnost k tomuto závazku nehlásí ?

3. Vlastnická struktura Vaší podnikatelské skupiny je poněkud nepřehledná, chybí informace o konečných vlastnících / spoluvlastnících.

Dle našich nepotvrzených informací z důvěryhodných zdrojů může být jedním ze spoluvlastníků RPG INDUSTRIES SE i bývalý ministr zahraničí
Karel Schwarzenberg, můžete to potvrdit ?
Jste spolumajitelem Vy nebo pan Otto Jelínek ?

4. Říkáte, že nemáte na opravy domů dostatek prostředků. Kam tedy mizí 5 let nájmy z nebytových prostor v domech a kolik jste na těchto nájmech za 5 let vybrali ?

5. Proč se vaše skupina chová k nájemníkům v rozporu s dobrými mravy, vnucuje jim smlouvy na dobu určitou, blokuje výměny bytů,....
Takto si představujete onen deklarovaný klientský přístup ?

6. Koláček s Otavou, resp. Zdeněk Bakala a Vaše podnikatelská skupina získali 43 000 bytů OKD v roce 2004 za cenu 1.7 mld CZK (40 000 / byt), resp. poměrnou část tj. 800 mil., tj. 20 000,- / byt.

Z interních zdrojů máme informaci, že dnes Vaše společnost oceňuje bytové portfolio na 35 až 55 mld CZK, je to pravda ?

7. V dopise, který jste se Zdeňkem Bakalou adresovali poslancům Parlamentu ČR bezdůvodně napadáte místopředsedu Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka, uvádíte, že zneužívá svou moc, dovoláváte se na demokratické principy a dokonce únor 48 !

Připadá Vám tedy etické, že se Vaše společnost nehlásí ke svým závazkům ?
Je etické a morální, že na výplatní pásce Vaší podnikatelské skupiny figurují politici a další klíčové osoby (bývalý hejtman Evžen Tošenovsklý 1.5 mil CZK/rok, předseda odborů OKD 1.5 mil /rok, .....). Vysvětlete nám prosím Vaši představu o morálce a etice.

Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
email: info@bytyokd.cz
www.BYTYOKD.CZ


Tony Aksich přeskakuje otázky, redakci to nevadí


On-line rozhovor na stránkách Deníku, některé položené otázky ale chybí