Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Tiskové prohlášení: Evžen Tošenovský jako politik selhal a měl by odstoupit

Ostrava, 17. července 2009 - Sdružení nájemníků bytů OKD považuje za nezbytné reagovat na některá prohlášení Evžena Tošenovského v tisku (aktuálně.cz, 15.7.2009) související s poskytováním nestandardně vysokých odměn za činnost ve společnostech spjatých se Zdeňkem Bakalou.

Není pravdivé tvrzení pana Tošenovského, že pomáhal řešit problematiku bytů OKD. Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ se obrátilo v červenci 2008 na pana Tošenovského, hejtmana Moravskoslezského kraje a známou osobnost, s žádostí o pomoc při řešení tíživé situace 103 000 nájemců 44 000 bytů OKD (Zdeněk Bakala nedodržel svůj slib a nepřipravil projekt na prodej bytů nájemníkům, byty v rozporu se Smlouvou vyvedl ze společnosti OKD, k nájemníkům se chová v rozporu s dobrými mravy, o bytový fond se řádně nestará,….).

Na schůzce konané 23.7.2008 se pan Tošenovský jako údajný „znalec“ kraje rozhodně neprojevil. O kauze bytů OKD má údajně málo informací, potřebné podklady ale odmítl převzít. Stejně tak odmítl, abychom pořizovali zápis ze schůzky. Na veškeré naše žádosti o podporu při prosazování práv nájemníků nereagoval, resp. reagoval zamítavě.

Jsme rovněž pobouřeni skandální výši odměny 3.2 milionu, kterou pan Tošenovský jako hejtman pobíral od soukromé společnosti OKD podnikatele Zdeňka Bakaly. Je to výsměch vdovám po hornících, kterým nyní hrozí, že je společnosti ovládané Bakalou vyhodí z bytu.

Domníváme se, že jako zástupce kraje pan Tošenovský nedostál povinnostem vyplývajícím mu z krajského zřízení a nejednal v zájmu kraje a jeho občanů, ale jednal v partikulárním zájmu soukromé společnosti, od níž dostával peněžní prostředky několikanásobně převyšující plat hejtmana.

Jak se zdá, dřívější formy uplácení, běžné před listopadem 89, nyní nahradily dozorčí rady.

Nyní je již jasné, proč 103 000 nájemníků 44 000 bytů OKD nemělo v uplynulém období žádné zastání na úrovni Moravskoslezského kraje (hejtman Tošenovský, ODS, odměna 3.2 milionu CZK od skupiny Zdeňka Bakaly), na ministerstvu financí (ministr Miroslav Kalousek, nyní strana T0P 09, Zdeněk Bakala chce sponzorovat a pomáhat s předvolební kampaní) ani v Evropské Komisi (bývalý eurokomisař Telička a přední lobista v EU působí v orgánech RPG Byty skupiny Zdeňka Bakaly).

Považujeme takové jednání za skandální !

Sdružení BYTYOKD.CZ se domnívá, že pan Tošenovský nedostál ani základním mravním povinnostem politika, pro kterého by měly být zájmy občanů na prvním místě. Vzhledem k flagrantnímu střetu zájmů a ztrátě morální způsobilosti pana Tošenovského dále vykonávat jakoukoliv politickou činnost, vyzývá sdružení pana Tošenovského k rezignaci na veškeré politické funkce.

Zároveň vyzýváme Zdeňka Bakalu a jeho podnikatelskou skupinu, aby upustili od jednání, které připomíná korupční praktiky z dob minulých.

Za Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Roman Macháček, předseda

Ing. Roman Macháček, Ph.D
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
www.BYTYOKD.CZ


Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ hájí zájmy 103.000 nájemníků bydlících ve 43.759 bytech, které v minulosti vlastnil státní podnik OKD, resp. společnost OKD a.s. a které nyní vlastní společnost RPG Byty s.r.o.
Tyto byty byly v rozporu s tehdy platnými zákony v roce 1990 vloženy do společnosti OKD a následně privatizovány.

Privatizace byla dokončena v roce 2004, kdy stát prodal 46% akcií OKD trestně stíhanému Koláčkovi a Otavovi, resp. Bakalovi. Byty OKD byly přitom oceněny hluboko pod tržní cenou na částku 40 000 za byt, další obrovské majetky byly těmto podnikatelům darovány (například 1200 bytů OKD na Kladensku).

KARBON INVEST a Zdeněk Bakala v souvislosti s podmínkami prodeje po té veřejně slíbili, že tyto byty převedou na jejich nájemce a deklarovali, za jakých podmínek (Horník, 17.2.2005). Svůj slib ale nedodrželi.
Naše sdružení usiluje o to, aby si nájemci mohli tyto byty odkoupit za dříve deklarovaných podmínek, resp. za podmínek uvedených ve Smlouvě o prodeji z roku 2004.

Nepožadujeme nic zvláštního - jen chceme, aby v této zemi platili stejné zákony pro všechny, aby nebyl rozkrádán státní majetek, aby podnikatelé dodržovali své závazky a také, aby politici hájili své občany a voliče.
Další informace naleznete na stránkách našeho sdružení www.BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.