Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Výsledky právní analýzy

Z iniciativy Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ byl vypracován „Právní rozbor privatizace OKD s důrazem na majetkovou část OKD tvořící bytový fond“, který zpracovala Advokátní kancelář Veverka & Marvanová, spol. s r.o.

Podle tohoto Právního rozboru došlo v souvislosti s privatizací OKD ve vztahu k bytovému fondu k porušení povinností vyplývajících jak z právních předpisů, tak z usnesení vlády a ze Smlouvy o koupi akcií uzavřené mezi společnosti KARBON INVEST a.s. a Fondem národního majetku.

Rozhodně doporučuji, aby jste se s výsledky detailně seznámili.

S pozdravem
Roman Macháček
Předseda sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Výsledky právní analýzy ve formátu PDF stahujte zde.