Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Výsledky právní analýzy

Z iniciativy Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ byl vypracován „Právní rozbor privatizace OKD s důrazem na majetkovou část OKD tvořící bytový fond“, který zpracovala Advokátní kancelář Veverka & Marvanová, spol. s r.o.

Podle tohoto Právního rozboru došlo v souvislosti s privatizací OKD ve vztahu k bytovému fondu k porušení povinností vyplývajících jak z právních předpisů, tak z usnesení vlády a ze Smlouvy o koupi akcií uzavřené mezi společnosti KARBON INVEST a.s. a Fondem národního majetku.

Rozhodně doporučuji, aby jste se s výsledky detailně seznámili.

S pozdravem
Roman Macháček
Předseda sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Výsledky právní analýzy ve formátu PDF stahujte zde.

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.