Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Vystoupení předsedy ČSSD Jiřího Paroubka ve věci bytů OKD


Byl jsem asi před měsícem požádán přípravným výborem "Sdružení nájemníků BYTYOKD" v Ostravě, abych pomohl vyřešit jejich situaci s byty bývalého OKD.

Jedná se rámcově o situaci, kdy při privatizaci bývalých dolů OKD byly do privatizace v několika vlnách mimo tzv. výrobní část začleněny také byty zaměstnanců OKD, kterých je v různých městech Ostravska na 50 000.

Z původních vlastníků, kteří zvítězili ve výběrovém řízení o 46% majetku OKD, a dále z podílů převedených na obce a částečně získaných občany v kuponové privatizaci postupně získal kontrolu nad touto společností podnikatel Bakala, který postupně odkoupil většinu akcií společnosti za cca 11mld Kč.

V privatizačním projektu se počítalo s tím, že byty budou postupně převedeny do vlastnictví občanů v bytech bydlících, nebo na společnosti, jejichž zakladateli budou nájemníci, například na družstva.

V tomto duchu též veřejně vystupoval pan Bakala, který v mnoha svých veřejných vystoupeních opakovaně a prokazatelně tuto vůli či záměr proklamoval. Až v posledním roce jako by vzal svoji nabídku zpět a zdá se, že si byty hodlá ponechat.

Privatizační projekt stanovil lhůtu, ve které společnost nesmí nikomu jinému než nájemníkům byty do vlastnictví převést, a to za cenu srovnatelnou s cenami v privatizaci bytů obecných ve stejném místě. Tato lhůta uplyne v květnu 2009, tedy za necelý rok. Poté pozbude cenové omezení platnost.

ČSSD nabídla nájemníkům odbornou pomoc, v první fázi prostřednictvím svých expertů na bytovou politiku, v druhé pak smlouvu se specializovanou advokátní kanceláří.

Dosavadní rozbory nasvědčují tomu, že společnost OKD v řadě ustanovení porušila své závazky z privatizace, například když založila společnost RPG a delimitovala majetek – převedla byty na tuto společnost. Tím se mimo jiné vystavila nebezpečí uplatnění smluvní sankce ve výši 30mil. Kč, kterou může uplatnit Ministerstvo financí.

Ukazuje se, že firma RPG se k nájemníkům nechová jako řádný a slušný hospodář. To v mnoha občanech budí oprávněné obavy. Mnoho nájemníků, zejména starších, je nuceno pod různými záminkami nahradit nájemní smlouvy na dobu neurčitou novými smlouvami na dobu určitou, což výrazně a zásadně zhoršuje jejich situaci. Argumenty, které firma RPG uvádí, jsou klasickým nátlakem, úmyslným uvedením v omyl a lze snadno dovodit, že tyto vynucené právní úkony jsou neplatné.

ČSSD a osobně předseda Jiří Paroubek jasně prohlašuje, že stojí na straně občanů – nájemníků a poskytne jim právní a jinou pomoc. Doufáme, že pan Bakala, který má dosud pověst poctivého podnikatele, bude ochoten o této věci jednat a dostojí svým učiněným proklamacím.

Pro občanské sdružení jsme připravili písemné výzvy, které doporučujeme každému nájemníkovi odeslat doporučeně k uplatnění vůči pronajímateli. Reakce – nebo též nereagováním na tyto výzvy se prokáže vůle pronajímatele firmy RPG a bude možné stanovit další postup včetně právních kroků.

S politováním konstatujeme, že postup pronajímatele v nás vzbuzuje obavy a pokud by se tyto prokázaly, pak takovýto postup považujeme za velice neseriozní. Prostřednictvím zmíněného občanského sdružení, s jehož představiteli se sejdu zítra v Havířově, poskytneme občanům všestrannou pomoc. O vývoji této věci budeme pravidelně informovat veřejnost.