Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Vystoupení předsedy ČSSD Jiřího Paroubka ve věci bytů OKD


Byl jsem asi před měsícem požádán přípravným výborem "Sdružení nájemníků BYTYOKD" v Ostravě, abych pomohl vyřešit jejich situaci s byty bývalého OKD.

Jedná se rámcově o situaci, kdy při privatizaci bývalých dolů OKD byly do privatizace v několika vlnách mimo tzv. výrobní část začleněny také byty zaměstnanců OKD, kterých je v různých městech Ostravska na 50 000.

Z původních vlastníků, kteří zvítězili ve výběrovém řízení o 46% majetku OKD, a dále z podílů převedených na obce a částečně získaných občany v kuponové privatizaci postupně získal kontrolu nad touto společností podnikatel Bakala, který postupně odkoupil většinu akcií společnosti za cca 11mld Kč.

V privatizačním projektu se počítalo s tím, že byty budou postupně převedeny do vlastnictví občanů v bytech bydlících, nebo na společnosti, jejichž zakladateli budou nájemníci, například na družstva.

V tomto duchu též veřejně vystupoval pan Bakala, který v mnoha svých veřejných vystoupeních opakovaně a prokazatelně tuto vůli či záměr proklamoval. Až v posledním roce jako by vzal svoji nabídku zpět a zdá se, že si byty hodlá ponechat.

Privatizační projekt stanovil lhůtu, ve které společnost nesmí nikomu jinému než nájemníkům byty do vlastnictví převést, a to za cenu srovnatelnou s cenami v privatizaci bytů obecných ve stejném místě. Tato lhůta uplyne v květnu 2009, tedy za necelý rok. Poté pozbude cenové omezení platnost.

ČSSD nabídla nájemníkům odbornou pomoc, v první fázi prostřednictvím svých expertů na bytovou politiku, v druhé pak smlouvu se specializovanou advokátní kanceláří.

Dosavadní rozbory nasvědčují tomu, že společnost OKD v řadě ustanovení porušila své závazky z privatizace, například když založila společnost RPG a delimitovala majetek – převedla byty na tuto společnost. Tím se mimo jiné vystavila nebezpečí uplatnění smluvní sankce ve výši 30mil. Kč, kterou může uplatnit Ministerstvo financí.

Ukazuje se, že firma RPG se k nájemníkům nechová jako řádný a slušný hospodář. To v mnoha občanech budí oprávněné obavy. Mnoho nájemníků, zejména starších, je nuceno pod různými záminkami nahradit nájemní smlouvy na dobu neurčitou novými smlouvami na dobu určitou, což výrazně a zásadně zhoršuje jejich situaci. Argumenty, které firma RPG uvádí, jsou klasickým nátlakem, úmyslným uvedením v omyl a lze snadno dovodit, že tyto vynucené právní úkony jsou neplatné.

ČSSD a osobně předseda Jiří Paroubek jasně prohlašuje, že stojí na straně občanů – nájemníků a poskytne jim právní a jinou pomoc. Doufáme, že pan Bakala, který má dosud pověst poctivého podnikatele, bude ochoten o této věci jednat a dostojí svým učiněným proklamacím.

Pro občanské sdružení jsme připravili písemné výzvy, které doporučujeme každému nájemníkovi odeslat doporučeně k uplatnění vůči pronajímateli. Reakce – nebo též nereagováním na tyto výzvy se prokáže vůle pronajímatele firmy RPG a bude možné stanovit další postup včetně právních kroků.

S politováním konstatujeme, že postup pronajímatele v nás vzbuzuje obavy a pokud by se tyto prokázaly, pak takovýto postup považujeme za velice neseriozní. Prostřednictvím zmíněného občanského sdružení, s jehož představiteli se sejdu zítra v Havířově, poskytneme občanům všestrannou pomoc. O vývoji této věci budeme pravidelně informovat veřejnost.

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.