Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Žádost o prověření podezření ze zneužívání dominantního postavení na trhu

Specializovaný finanční úřad informoval v těchto dnech Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ, že provede ve společnosti RPG Byty kontrolu pro podezření ze zneužívání hospodářského postavení na trhu s nájemním bydlením.

Vážení,
naše sdružení BYTYOKD.CZ připravilo a odeslalo na Ministerstvo financí Podnět k zahájení řízení ve věci cenové kontroly se společností RPG Byty pro podezření ze zneužívání hospodářského postavení na trhu s nájemním bydlením v lokalitě ostravska.

Náš podnět se opírá o obsáhlý důkazní materiál, který má včetně příloh cca 400 stran.

V těchto dnech jsme byli informováni, že Specializovaný finanční úřad zahájí ve společnosti RPG Byty cenovou kontrolu.

s pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Související:
Úřad řeší, zda společnost RPG Byty nezneužila dominantní postavení, 28.5.2014

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.