Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Zástupci našeho sdružení jednali na ministerstvu financí

V uplynulém týdnu proběhlo v Praze jednání zástupců Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ s představiteli ministerstva financí.
Předmětem schůzky byla naše Žádost o odstoupení od Smlouvy se společností RPG INDUSTRIES SE (smlouva o koupi akcií společnosti OKD,a.s. uzavřené 16.9.2004 mezi FNM a společností KARBON INVEST, a.s.).

V této žádosti jsme požadovali:
1. důkladné ověření plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy
- provedení důkladné kontroly plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy formou hloubkového auditu hospodaření, kterého se chceme účastnit jako zástupci nájemníků. Cílem je mimo jiné zjistit, nakolik jsou účelně vloženy prostředky z nájmů do oprav a údržby bytového fondu.
- ověření stavu bytového fondu a jeho údržby na místě za účasti zástupců nájemníků, resp. našeho Sdružení.
2. zveřejnění výše uvedené smlouvy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím
3. odstoupení od Smlouvy z důvodů jejího neplnění

Hlavní závěry z jednání:
1. Ministerstvo souhlasí s provedením požadovaného auditu za účasti zástupců našeho sdružení.
2. Ministerstvo nám slíbilo poskytnout text uvedené Smlouvy. Smlouvu nám má odeslat do konce tohoto týdne.
3. V nejbližší době proběhne na ministerstvu druhé kolo jednání týkající se právních otázek plnění Smlouvy za účasti našeho právního zastoupení (JUDr. Hana Marvanová).

S pozdravem
Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ