Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Zástupci našeho sdružení jednali na ministerstvu financí

V uplynulém týdnu proběhlo v Praze jednání zástupců Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ s představiteli ministerstva financí.
Předmětem schůzky byla naše Žádost o odstoupení od Smlouvy se společností RPG INDUSTRIES SE (smlouva o koupi akcií společnosti OKD,a.s. uzavřené 16.9.2004 mezi FNM a společností KARBON INVEST, a.s.).

V této žádosti jsme požadovali:
1. důkladné ověření plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy
- provedení důkladné kontroly plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy formou hloubkového auditu hospodaření, kterého se chceme účastnit jako zástupci nájemníků. Cílem je mimo jiné zjistit, nakolik jsou účelně vloženy prostředky z nájmů do oprav a údržby bytového fondu.
- ověření stavu bytového fondu a jeho údržby na místě za účasti zástupců nájemníků, resp. našeho Sdružení.
2. zveřejnění výše uvedené smlouvy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím
3. odstoupení od Smlouvy z důvodů jejího neplnění

Hlavní závěry z jednání:
1. Ministerstvo souhlasí s provedením požadovaného auditu za účasti zástupců našeho sdružení.
2. Ministerstvo nám slíbilo poskytnout text uvedené Smlouvy. Smlouvu nám má odeslat do konce tohoto týdne.
3. V nejbližší době proběhne na ministerstvu druhé kolo jednání týkající se právních otázek plnění Smlouvy za účasti našeho právního zastoupení (JUDr. Hana Marvanová).

S pozdravem
Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.