Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Zdokumentujte s námi, jak RPG pečuje o bytový fond !

Při podpisu kupní smlouvy v roce 2004 (mezi FNM a společností KARBON INVEST) se vlastník mimo jiné zavázal, že bude řádně pečovat o bytový fond.
To se dle našich informací a osobních zkušeností neděje - většina bytového fondu chátrá a zanedbávána je i základní nutná údržba. Protože vlastník nedodržuje své závazky, požadujeme, aby stát odstoupil od uvedené kupní smlouvy.

Obracíme se proto na Vás, nájemníky RPG s výzvou ke spolupráci, potřebujeme dát dohromady důkazní materiál:
Zajímá nás stav domů, zanedbanost, způsob údržby a realizace oprav, popř. problémy v bytech, elektroinstalace, vypadávající okna, nahlášené, ale nerealizované opravy, apod. Zajímají nás ale také Vaše zkušenosti s kvalitou prováděných oprav - pokud se vůbec nějaká oprava ve Vašem domě uskutečnila.

Pokud nejste spokojeni se stavem Vašeho domu a způsobem jeho údržby, nafoťte dům, popř. byt, přidejte komentář a vše nám pošlete elektronicky na adresu stavdomu@bytyokd.cz nebo na naši korespondenční adresu:
R. Macháček, P.O.Box 206, Porubská 713, 708 00 Ostrava – Poruba.

Nezapomeňte uvést adresu Vašeho domu a kontakt na sebe. Víte o lokalitách, které připomínají ghetta a vlastník se o ně vůbec nestará ? Dejte nám rovněž vědět.

Shromážděná data a fotodokumentaci předáme Ministerstvu financí, petičním výborům v Parlamentu a Senátu a budeme žádat okamžité sjednání nápravy.
Poprvé máte šanci, aby se někdo situací ve Vašich domech seriózně zabýval - využijte ji. Informujte své sousedy a známé o akci „Dokumentujte“, i o dalších aktivitách a novinkách našeho sdružení BYTYOKD.CZ.

Děkujeme předem za Vaši aktivní spolupráci, šanci máme jen společným úsilím!

Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.