Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Zdokumentujte s námi, jak RPG pečuje o bytový fond !

Při podpisu kupní smlouvy v roce 2004 (mezi FNM a společností KARBON INVEST) se vlastník mimo jiné zavázal, že bude řádně pečovat o bytový fond.
To se dle našich informací a osobních zkušeností neděje - většina bytového fondu chátrá a zanedbávána je i základní nutná údržba. Protože vlastník nedodržuje své závazky, požadujeme, aby stát odstoupil od uvedené kupní smlouvy.

Obracíme se proto na Vás, nájemníky RPG s výzvou ke spolupráci, potřebujeme dát dohromady důkazní materiál:
Zajímá nás stav domů, zanedbanost, způsob údržby a realizace oprav, popř. problémy v bytech, elektroinstalace, vypadávající okna, nahlášené, ale nerealizované opravy, apod. Zajímají nás ale také Vaše zkušenosti s kvalitou prováděných oprav - pokud se vůbec nějaká oprava ve Vašem domě uskutečnila.

Pokud nejste spokojeni se stavem Vašeho domu a způsobem jeho údržby, nafoťte dům, popř. byt, přidejte komentář a vše nám pošlete elektronicky na adresu stavdomu@bytyokd.cz nebo na naši korespondenční adresu:
R. Macháček, P.O.Box 206, Porubská 713, 708 00 Ostrava – Poruba.

Nezapomeňte uvést adresu Vašeho domu a kontakt na sebe. Víte o lokalitách, které připomínají ghetta a vlastník se o ně vůbec nestará ? Dejte nám rovněž vědět.

Shromážděná data a fotodokumentaci předáme Ministerstvu financí, petičním výborům v Parlamentu a Senátu a budeme žádat okamžité sjednání nápravy.
Poprvé máte šanci, aby se někdo situací ve Vašich domech seriózně zabýval - využijte ji. Informujte své sousedy a známé o akci „Dokumentujte“, i o dalších aktivitách a novinkách našeho sdružení BYTYOKD.CZ.

Děkujeme předem za Vaši aktivní spolupráci, šanci máme jen společným úsilím!

Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ