Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Zveme nájemníky OKD (RPG) z Ostravy na veřejné setkání

28. ledna 2OO9 v 18.00 hod. v Domě kultury města Ostravy
( býv. Dům kultury Vítkovic)
Program:
1. Informace o Sdružení a jeho činnosti,
2. Zpráva o aktuálním stavu, právní analýze a o dalším postupu.
3. Stížnost do EU a zpráva o Petici do parlamentu a vlády ČR.
4. Nabídka členství ve Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
5. Důkazy nájemníků o nemorálním jednání RPG.
6. Diskuse, odpovědi na dotazy, debata s nájemníky k situaci.
CHCEME SLUŠNĚ BYDLET!!!

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.