Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Zveme nájemníky OKD (RPG) z Ostravy na veřejné setkání

28. ledna 2OO9 v 18.00 hod. v Domě kultury města Ostravy
( býv. Dům kultury Vítkovic)
Program:
1. Informace o Sdružení a jeho činnosti,
2. Zpráva o aktuálním stavu, právní analýze a o dalším postupu.
3. Stížnost do EU a zpráva o Petici do parlamentu a vlády ČR.
4. Nabídka členství ve Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
5. Důkazy nájemníků o nemorálním jednání RPG.
6. Diskuse, odpovědi na dotazy, debata s nájemníky k situaci.
CHCEME SLUŠNĚ BYDLET!!!