Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Akce Milostivé léto II.- začíná už v září 2022! Nepropásněte šanci snížit dluhy!

Stát odpustí úroky či penále lidem, kteří jsou v exekuci kvůli dluhu vůči veřejnoprávní instituci – tedy kromě úřadů například i dopravnímu podniku nebo energetikům. Akce začíná 1. září 2022 a bude trvat tři měsíce!
Pro dlužníky se ještě jednou a pravděpodobně naposledy otevírá možnost zbavit se exekucí u dluhů vůči státu. K akci Milostivé léto se připojí i některé bankovní instituce.
Existují také další možnosti oddlužení!

S exekucemi se v naší zemi potýká více než 700 000 osob. Dnes existuje několik možností, jak situaci řešit.

Podle výsledků Exekutorské komory ČR v rámci první akce exekutoři zastavili 42 tisíc případů, což představuje 3,2% podíl.

Pokud máte problém Vy, nebo Vaši blízcí s exekucemi, začněte situaci aktivně řešit, dnes k tomu máte několik zajímavých možností.
Dluhy se mají platit, ale proč platit navíc nemravně vysoké úroky, nebo nepřiměřené poplatky exekutorům? Proč místo původního dluhu platit i 40 krát více?

Ing. Roman Macháček, Ph.D

Jaké máte nyní možnosti a jak postupovat?
1) Dluhy vůči veřejnoprávní instituci a akce "Milostivé léto" II.
Akce milostivé léto je namířena na věřitele ve vlastnictví státu nebo s jeho vlastnickým podílem, připojily se k ní ale například i některé banky. Znamená to šanci zhruba pro 100 tisíc dlužníků z celkových 720 tisíc.

V rámci akce "Milostivé léto" II. zaplatí dlužník jen původní dluh, například 2100 korun plus devítisetkorunový poplatek exekutorovi. Nikoli již čtyřicetinásobné částky, které na ní teď věřitelé vymáhají – za jízdu načerno šedesát tisíc korun, za nedoplatek za elektřinu pětadvacet tisíc korun (To je součet pohledávek s úroky, penále či poplatky advokátovi nebo exekutorovi.)

K zastavení exekuce je nutné, abyste během tříměsíční lhůty uhradili původní dluh (tzv. jistinu) nebo její část, na kterou je vedena exekuce, a zároveň zaplatili paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1500 Kč bez DPH za náklady řízení. Pokud je exekutor plátce daně z přidané hodnoty, je nutné k částce připočíst ještě 21% DPH a poplatek bude ve výši 1815 Kč. Zbytek (tzv. příslušenství dluhu) pak bude odpuštěn

Stručné shrnutí podstatných informací naleznete například zde:
Milostivé léto II startuje od září 2022. Máte druhou šanci snížit dluhy, 19.5.2022, Mesec.cz
Milostivé léto - Člověk v tísni, 2022, milostiveleto.cz

POZOR: akce Milostivé léto II. končí již 30. listopadu 2022, tak to nezmeškejte!

2) Dluhy a exekuce vůči bankovním institucím.
K akci "Milostivé léto" II. se připojily i některé bankovní instituce, další to zvažují.

POZOR - V těchto případech je datum zahájení a ukončení akce závislý na konkrétní bance!

Více informací naleznete například zde:
Banky se chystají odpouštět. Zapojí se do dalšího běhu Milostivého léta, 21.6.2022, iDNES.cz

3) Dluhy a exekuce vůči nebankovním institucím, neplatné rozhodčí doložky.
Jedná se o další velmi zajímavou možnost - ta se týká situace, kdy jste uzavřeli úvěrové smlouvy na vysoký úrok typicky s nebankovními institucemi. Některé smlouvy mohou obsahovat dle nálezu Ústavního soudu neplatnou rozhodčí doložku.

Jedním z důsledků neplatnosti rozhodčí doložky je okolnost, že rozhodčí nález na základě ní vydaný není způsobilým exekučním titulem. Pokud přesto byla exekuce zahájena a je v ní pokračováno, je nutné ji v každé fázi zastavit pro nepřípustnost podle § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu, a to i tehdy, jestliže povinný neplatnost rozhodčí doložky v průběhu rozhodčího řízení nenamítal. Není přitom podstatné, že samotný rozhodčí nález nebyl formálně zrušen.

Více informací naleznete například zde:
ÚS: Dopady uplatnění neplatné rozhodčí doložky před a po 11.5.2011

4) Osobní bankrot.
Osobní bankrot je pětiletá cesta z dluhů. Prostřednictvím právníka, notáře, exekutora nebo akreditované osoby (nejlépe neziskové organizace, které pomáhají lidem s dluhy) se může na soud obrátit kdokoli, kdo dluží víc věřitelům, není schopen dlouhodobě dluhy splácet, ale dokáže splácet aspoň zhruba 2200 korun měsíčně, aby mu přitom zbyla nezabavitelná částka.

Oddlužení trvá tři roky – pokud během nich dlužník splatí aspoň 60 procent dluhů. Pokud ne, splácí pět roků a musí splatit aspoň 30 procent dluhů. Pak bude soudně zbaven všech zbylých dluhů. Pokud se mu nepodaří splatit ani 30 procent dluhů za pět let, o odpuštění dalších dluhů rozhodne soud. Pokud dokáže splatit všechny dluhy, bude bankrot ukončen dřív.

DŮLEŽITÉ - Od okamžiku zahájení osobního bankrotu platí zákaz provedení exekuce. Je tak možné zastavit dražbu nemovitosti či exekuční prodej majetku. Vaše závazky nenarůstají o úroky, smluvní pokuty, penále a odměny advokátů a exekutorů!

Více informací zde:
Kalkulačka osobního bankrotu, 2022, Moneta.CZ
Osobní bankrot 2022: kdy o něj můžete požádat a kolik budete splácet – Kalkulačka

Další důležité informace naleznete například zde:
Milostivé léto II startuje od září 2022. Máte druhou šanci snížit dluhy, 19.5.2022, Mesec.cz
Banky se chystají odpouštět. Zapojí se do dalšího běhu Milostivého léta, 21.6.2022, iDNES.cz
Milostivé léto - Člověk v tísni, 2022, milostiveleto.cz
Kalkulačka osobního bankrotu, 2022, Moneta.CZ
Akce Milostivé léto (1) končí už 28. ledna, jaké jsou další možnosti oddlužení?, 13.1.2022, BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.