Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Koronavir v ČR (6): Proč se motáme v kruhu?

(9.2.2021) Na jedné straně demonstranti a část politiků, kteří chtějí zrušit omezení, ale už neříkají, co s nemocnými a přeplněnými nemocnicemi.
Na druhé straně vláda, která neplní vlastní plány, neustále odsouvá termín rozvolňování a po občanech požaduje vyčkávání a trpělivost. Nyní už hovoří o rozvolňování snad v létě! Obojí je naprosto nepřijatelné.

Pojďme si shrnout důležitá fakta: aktuální stav, co je špatně a proč, hlavní rizika a další výhled.

Znovu se na chvíli přepnu do role analytika a využiju svých znalostí z oblasti Technické kybernetiky (věda o analýze, modelování, návrhu a řízení komplexních systémů)
Cílem článků o covid-19, které pro Vás připravuji, není nahradit oficiální informace, ale vždy upozornit na podstatná fakta i chyby v uváděných údajích.

1) Trochu teorie na úvod:
Základní rychlost šíření onemocnění covid-19 nám definují dva parametry:
Základní reprodukční číslo R0 - předpokládaný počet osob, které jedna nakažená osoba touto nemocí dále nakazí v populaci, kde všichni jedinci jsou k této nemoci náchylní (tj. nemají vytvořenou imunitu, není očkování) a kde nejsou uplatněna žádná ochranná opatření.
R0 se odhadovalo v rozmezí 1,4-3,9, WTO odhadovala 2,2. Nyní se odhaduje globálně v intervalu R0 3,3 až 6,6.
Sériový interval - je čas mezi dvěma pacienty v řetězci přenosů. Zjednodušeně řečeno je to průměrná doba do nákazy další osoby, v případě covid-19 se uvádí 5 dnů (v případě chřipky jen cca 3 dny).
Jak by se šířil covid-19 bez omezení? Uvažujme s R0=3,2.
Z jednoho nakaženého na začátku máme za 5 dnů 3,2 nově nakažených osob, za dalších 5 dnů už 10 nově nakažených a za měsíc už 1000!

2) Aktuální stav (5.2.2021):
Aktuální počet osob s prokázaným Covid: 95 196 osob

Celkový počet nakažených:
Můžeme odhadovat: 285 000 - 380 000 osob (3-4% populace),
tedy 3x-4x více než je oficiálně potvrzený počet případů.
(Oficiální údaj není k dispozici)

Denní počet nově prokázaných případů:
8 032 osob/den (při 54 507 testech)
Tento oficiální údaj je trochu zavádějící, protože neukazuje celkový počet nakažených za den (19.9.2020 ukazoval jen 2044 případů!) a je vždy silně závislý na počtu provedených testů a metodice výběru testovaných.

Celkový počet nově nakažených za den
Velmi důležitý údaj, který lépe vypovídá o aktuálním stavu a jeho vývoji.
Můžeme odhadovat: 20 000 - 27 000 osob/den
(Oficiální údaj není k dispozici)

Celkový počet osob s dosud prokázaným Covid:
1 021 477 osob

Celkový počet osob dosud nakažených Covid (odhad):
Velmi důležitý údaj, který je důležitý pro pochopení situace a další výpočty.
Platí čím vyšší číslo, tím lépe.
cca 30-40% populace, 3-4 mil. osob
V minulých dnech se v médiích objevily odhady od 15% po více než 30% (Prof. Prymula, imunolog Prof. Zdeněk Hel) (Oficiální údaj není k dispozici)

Jak moc je covid-19 nebezpečný?
Celkový počet úmrtí s diagnostikovaným koronavirem je 16 976 osob.
Důležitý parametr - tzv. smrtnost (počet úmrtí k počtu nakažených) tak vychází pro ČR nyní cca 1,7%, resp. 1,8%, (údaj vychází jen z počtu potvrzených případů nakažených) (v říjnu: 1%). Nárůst může být způsoben například tím, že nyní dochází k většímu zásahu rizikových skupin, nebo naopak tím, že se nedaří dostatečně zachytávat méně závažné a bezpříznakové případy.

Pro správný výpočet je proto důležité znát (resp. správně odhadovat) skutečný celkový počet nakažených.
Celková smrtnost s COVID v ČR je výrazně nižší a nyní vychází (odhad) cca 0,45% - 0,6% (z celkového odhadovaného počtu nakažených). Průměrný věk zemřelých je 79-80 let, ve velké části případů se závažným přidruženým onemocněním. Závažné průběhy se ale vyskytují i u osob mladších 30 let.

Celková smrtnost s COVID nyní vychází cca 5x nižší, než se původně v březnu 2020 předpokládalo (Smrtnost na COVID se uváděla v březnu 2020 2,5-4%.) a blíží se smrtnosti chřipky (max 0,1%, tedy 1 osoba z 1000 nakažených).
Zároveň je potřeba dodat, že oproti chřipce vychází až 6x vyšší a podceňování vzhledem k rizikovým skupinám není na místě!
(Oficiální údaj není k dispozici)

3) Co je špatně a proč?
V uplynulých týdnech se podařilo snížit reprodukční číslo R, nyní se ale zastavilo na hodnotě cca R=1 a dále neklesá. Index rizika systému PES je od 15.ledna na úrovni kolem 70 bodů a neklesá. Denní počet nových případů je příliš vysoký a neklesá. Počet hospitalizovaných osob s covid stále zůstává velmi vysoký (5400 - 5900 osob). To znamená, že:
- týdně umírají zbytečně stovky osob s covid
- v případě nárůstu reprodukčního čísla hrozí další zhoršení a přetížení zdravotního systému

Hlavním problémem je špatně fungující chytrá karanténa s trasováním a testováním, nedodržování plošných opatření a pomalé očkování.

Chytrá karanténa nebo plošná opatření?
Chytrá karanténa s trasováním v současnosti zachytí jen cca 15-30% případů. Lidé systému nedůvěřují a hlásí průměrně jen 0,8 rizikových kontaktů a to je špatně!
Platí přitom jednoduché pravidlo - čím hůře funguje chytrá karanténa, tím více musí být plošných opatření a zákazů a opačně.

Lze okamžitě odstranit všechna plošná opatření?
V tuto chvíli to není možné, protože stále neexistuje odpovídající funkční náhrada. Okamžité zrušení by vedlo k prudkému nárůstu reprodukčního čísla a zkolabování zdravotního systému do 1 měsíce.
Pravidla a plošná opatření by ale vláda měla pravidelně revidovat:
- Smysluplná omezení je nutné důsledně kontrolovat a vymáhat, což se nyní neděje
(S příznaky covidu nezůstává doma až 46 procent lidí!)
- Lidi je potřeba motivovat k jejich dodržování
- Zákazy a restrikce, které nic nepřináší, je potřeba zrušit

4) Hlavní rizika
Virus během šíření v populaci neustále mutuje, to je přirozený proces, varianty s vyšším přenosem postupně převažují a vytlačují varianty s nižším přenosem. Momentálně představují určité riziko tyto dvě varianty:

Britská varianta (B.1.1.7)
Tato varianta odpovídala v prosinci v Londýně za většinu nových infekcí.
Nezpůsobuje vážnější průběh onemocnění, ale zvyšuje rychlost šíření o 50%.
Nyní se u nás rychle šíří, v některých lokalitách už představuje polovinu nových případů, v horizontu několika týdnů u nás převládne. To vede k nárustu reprodukčního čísla a může rychle dojít k přetížení našeho zdravotního systému! Stávající očkovací látky jsou účinné.

Jihoafrická varianta (501Y.V2)
Stávající očkovací látky nejsou v případě této varianty dostatečně účinné a proto bude zřejmě nutná jejich úprava. Podle některých informací hrozí u této varianty reinfekce. Tato varianta se u nás zatím nešíří.
(více informací zde)

5) Nadějné očkování
V současné době jsou ve vývoji stovky vakcín na covid-19, minimálně 49 vakcín je v klinickém hodnocení (údaj WHO k 30.11. 2020). Několik očkovacích látek je již k dispozici v EU a ČR a dosavadní výsledky vypadají velmi dobře, to je skvělá zpráva!
Nyní musí být cílem urychleně proočkovat nejrizikovější skupiny, přitom platí přibližně následující:
- v případě proočkování 8% nejrizikovější populace (mimo jiné osoby 75+) by mělo dojít ke snížení úmrtnosti o 2/3 (proočkování do 31.3.2021?). To povede k výraznému poklesu počtu hospitalizovaných a umožní to rozvolnit opatření.
- v případě proočkování 20% nejrizikovější populace (mimo jiné osoby 65+) by mělo dojít ke snížení úmrtnosti o 90%! (proočkování do 31.5.2021?)
- v případě proočkování 60-75% populace očkovací látkou s účinkem vyšším než 90% by mělo dojít ke snížení reprodukčního čísla pod 1 bez nutnosti plošných opatření

Proto nyní doporučuji zejména osobám z rizikových skupin a 65+, aby jste se co nejrychleji k očkování zaregistrovali!

Ing. Roman Macháček, Ph.D
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Související informace:
Registrace na očkování
SARS-CoV-2: významné mutace
Strategie očkování proti nemoci covid-19, MZCR, 6.12.2020
Koronavir v ČR (5): Důležitá fakta a odhad dalšího vývoje, BYTYOKD.CZ, 22.10.2020
Koronavir v ČR (4): Důležitá fakta a odhad dalšího vývoje, BYTYOKD.CZ, 19.9.2020
COVID-19 pandemic in Sweden
Švédské promořování zabralo. V zemi přibývá rekordně málo nakažených, Nova, 10.9.2020
Koronavir v ČR (3): Stát mění strategii dalšího postupu? Komentář k aktuálnímu stavu, BYTYOKD.CZ, 28.7.2020
Ministerstvo k rekordnímu nárůstu: Klid, máme to pod kontrolou, Novinky.cz, 22.8.2020
Nový koronavirový manuál od experta z Bulovky. Co se o covidu potvrdilo, jak se chránit a co s podzimem, Lidovky.cz, 10.8.2020

S koronavirem se setkalo přes milion Čechů, nemají příznaky, míní epidemiolog, iDNES, 10.5.2020
Promořenost v České republice je v řádech promile, řekl Vojtěch, iDNES, 6.5.2020
Koronavir v ČR (2): Aktuální stav, o čem se moc nemluví, odhad dalšího vývoje a několik postřehů, BYTYOKD.CZ, 13.4.2020
Koronavir v ČR (1): Manuál, jak postupovat, odhad dalšího vývoje a několik postřehů, BYTYOKD.CZ, 20.3.2020
Velký manuál ke koronaviru od expertů z Bulovky: co víme, proč zůstat doma a jak se ochránit
COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR, Ministerstvo zdravotnictví

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.