Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Posudek OKD: Proč znalci nejsou za nekvalitní práci trestáni?

Odborník na oceňování hodnotí kriticky osvobozující rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 7.5.2018 ve věci privatizace OKD z roku 2004. Může být posudek zjednodušený a nepřezkoumatelný, když se na tom znalec dohodne se zadavatelem (státem)? Mohl znalec Doucha zcela beztrestně vyrobit hrubě zkreslený a neúplný znalecký posudek na ocenění OKD a snížit hodnotu společnosti o mnoho miliard Kč?

V článku je hodnocen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 v trestní věci obžalovaného Ing. Rudolfa Douchy, který v lednu a únoru roku 2004 jako prokurista znaleckého ústavu VOX CONSULT s. r. o. vypracoval za ústav znalecký posudek, jehož předmětem bylo ocenění 45,88 % podílu akcií vlastněných FNM ve společnosti OKD, a. s. ke dni 31. 12. 2003. Dalšími obžalovanými byli ing. Jan Škurek, člen výkonného výboru FNM a Pavel Kuta, II. místopředseda výkonného výboru FNM. Autor hodnotí část rozsudku, kde se soud zabývá obžalovaným ing. Rudolfem Douchou.
...
"Trestný čin je spáchán podáním hrubě zkresleného nebo nepravdivého posudku bez ohledu na to, zdali někdo podle posudku rozhoduje. Stát tímto chrání zájem zpracovávat posudky kvalitně.

Jedná se o úmyslný trestný čin. Na tom soud postavil zprošťující rozsudek pro znalce. „Za situace, kdy soud nemá za to, že by dokazováním bylo prokázáno, že obžalovaný Doucha jednal úmyslně, nemohl než obžalovaného zprostit obžaloby, kdy se obžalovaný sice dopustil jednání uvedeného v obžalobě, ale bez prokázaného úmyslu nemohlo jít o trestný čin.“ (bod 249 rozsudku)

Připomeňme si, že znalec je osoba znalá, která má speciální znalosti. Proto se stala znalcem. Při úmyslu nepřímém postačí, že pachatel (znalec) ví v konkrétním případě, že neoceněním dceřiných společností a i neoceněním nemovitého majetku bude posudek hrubě zkreslený.

Posudek, který neocení dceřiné společnosti, je posudek minimálně hrubě zkreslený. Že se mají oceňovat i dceřiné společnosti je – a bylo i v roce 2004 – notorieta. Proto úmysl nepřímý je evidentní. Znalec je odborník, profesionál, vina je nepochybná.

Ve světle tohoto rozsudku je třeba si položit otázku, proč by znalci měli psát kvalitní posudky, když za nekvalitní práci nejsou trestáni?"
...

Celý článek Lukáše Křístka naleznete zde:
Posudek OKD: Proč znalci nejsou za nekvalitní práci trestáni? Lukáš Křístek http://www.ceska-justice.cz

Komentář státního zástupce Černého k rozsudku obvodního soudu:
„S rozsudkem zcela zásadně nesouhlasím a to ústní hodnocení považuji za velmi neobjektivní."

Kauzou privatizace OKD z roku 2004 se bude znovu zabývat Městský soud v Praze. Dle našeho trestního oznámení (Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ), na jehož základě je privatizace OKD vyšetřována, byla státu při prodeji OKD v roce 2004 způsobena škoda až 20 mld. Kč.

Roman Macháček

Související informace:
Soud ve věci privatizace OKD osvobodil tři obžalované, co to znamená?
Soud k privatizaci OKD: Za ‚politické rozhodnutí‘ znalec ani manažeři nemohou, Lidovky 7.5.2018

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.