Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Sdružení BYTYOKD.CZ chce ušetřit nájemníkům i státu 400 mil. Kč ročně, zveřejňujeme text podnětu k cenové kontrole

Ostrava, 12. Září 2014 - Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ odtajňuje text Podnětu k cenové kontrole ve společnosti RPG Byty. Vzhledem k zajištěným důkazům požaduje naše sdružení SN BYTYOKD.CZ, aby Ministerstvo financí zmrazilo růst nájmů v bytech společnosti RPG Byty a stanovilo maximální výši nájmu v bytech RPG na dotčených trzích, kde má RPG Byty dominantní postavení. V případě, že dojde k úpravě nájmů v požadovaném rozsahu, mohou nájemníci bytů RPG (OKD) a stát ročně ušetřit částku v celkové výši až 400 mil. Kč.

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ se domnívá, že Společnost RPG Byty získává nepřiměřený majetkový prospěch tím, že zneužívá své hospodářské postavení na trhu. Svým jednáním tak porušuje zákon o cenách, zákon o ochraně hospodářské soutěže a občanský zákoník, zejména jeho ustanovení o nekalé soutěži. Ve své stížnosti se SN BYTYOKD.CZ zaměřuje na jednání v rozporu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách.

Podle zákona o cenách může navíc orgán cenové kontroly uložit pokutu ve výši až 5 násobku neoprávněného majetkového prospěchu za poslední tři roky, mohlo by se tak jednat o částku v řádech miliard Kč.

Přílohy s detailními informacemi, co naše sdružení požaduje, proč a o jaké důkazy se opíráme:
Celá tisková zpráva s odůvodněním podnětu k cenové kontrole, 12.9.2014
Podnět k zahájení cenové kontroly ve společnosti RPG Byty, 4.6.2014
Prospekt - Domus N.V. Prospectus, 24.4.2014

Cenová kontrola ve společnosti RPG Byty na základě našeho podnětu v tuto chvíli již probíhá.

Roman Macháček, předseda BYTYOKD.CZ

Média o nás:
Šťára u Bakaly! Kvůli předraženým bytům!, 5.9.2014

Související:
Žádost o prověření podezření ze zneužívání dominantního postavení na trhu, BYTYOKD.CZ

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.