Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Vztah RPG Byty s.r.o k historii.

Mám námitku.
Protože firma RPG Byty s.r.o uvedla, že by bylo nezodpovědné prodat byty nájemníkům. A to s uvedením důvodu mimo jiných i to, že by docházelo ke kolizím v barevných provedeních venkovních fasád. V dnešní dny je to právě tato firma, která nerespektuje původní podobu Kulturní památky v Ostravě Porubě. Domy si natírají přehnaně světlými barvami. Nabízí se mi přirovnání „pěst na oko“. Pochybuji o snaze RPG k domluvě i s ostatními vlastníky sousedních domů. Ba spíše se od nich odtahují, protože je péče nájemníků s vlastními byty příkladná a zostuzující firmu RPG. Nevhodné nátěry můžete spatřit na Halvní třídě, Opavské atd. Vždy na hlavních tazích, aby to bilo přímo do očí. I balkóny křičí už zdálky „ haló tady jsem opravený firmou RPG“.
Doposud si nikdo nedovolil narušovat původní ráz domů. A pak už rovnou napomene někoho, komu odmítá byty prodat. Pro jistotu preventivně, ale neoprávněně. Myslím že jsem uvedl na pravou míru původně křečovitý postoj RPG Byty s.r.o…..
Mne to upozorňuje pouze nato, že bude chtít RPG udělat z kulturní památky křiklavé strakáče, které nazve jako luxusní byty. On už jim pan Bakala zaručí beztrestnost ve vládě a Evropské unii.

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 13 let společně proti korupci a rozkrádání státního majetku.