Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Jak reagovat na nové návrhy rozesílané RPG, protinávrh č.3

V této chvíli máme k dispozici 2 vzorové reakce RPG (z dnešního dne) na protinávrhy nájemníků:
1. reakce RPG v případě smlouvy na dobu neurčitou
2. reakce RPG v případě Smlouvy na dobu určitou podepsané po 31.3.2006
Podklady jsme poslali JUDr. Marvanové k právnímu posouzení.

Návrh odpovědi nájemce č.3 (31.1.2011), JUDr. Hana Marvanová:
VAR A: Dekret, smlouva na dobu neurčitou, formát MS Word
VAR B: Smlouva na dobu určitou s automatickým prodlužováním podepsaná po 31.3.2006, formát MS Word
VAR C: Smlouva na dobu určitou s automatickým prodlužováním podepsaná před 31.3.2006 s předchozím platným dekretem, formát MS Word

Komentář:
Varianty odpovědi pokrývají základní typy smluv. V případě varianty C doporučujeme nejprve individuální konzultaci s právníkem. Jedná se jen o návrhy možných odpovědí, konkrétní podobu přizpůsobte Vašim potřebám a Vašemu předchozímu protinávrhu.

Předběžné vyjádření:
1. V žádném případě neakceptujte návrh RPG na smlouvu na dobu určitou, pokud máte platnou smlouvu na dobu neurčitou!
2. Návrh RPG se smlouvou na dobu neurčitou a místně obvyklým nájmem -10 až -15%:
- po ukončení regulace se předpokládá postupný pokles současných tržních nájmů, výsledná úroveň může ležet někde v polovině mezi současnými tržními nájmy a nájmem po ukončení regulace.
- není zřejmé, jak a v jaké výši chce RPG stanovit toto místně obvyklé nájemné, cenové mapy nejsou k dispozici, není zřejmé, jak zohlední stav bytu a domu a budoucí pokles místně obvyklých nájmů
- nadále chybí jakákoli smluvní garance oprav

Právní analýza a další materiály byly financovány z členských příspěvků členů Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ. Děkujeme Vám, že jste se stali členy našeho sdružení nebo nám přispíváte ve formě sponzorských darů a spolupodílíte se tak na nutných nákladech.

s pozdravem
Roman Macháček, předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Související informace:
Nenechte si vnutit smlouvu na dobu určitou, doporučení Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ je nadále naprosto konzistentní
Reakce na upravený návrh RPG Byty, upravený protinávrh č.2
Jak postupovat: Hlavní závěry právní analýzy JUDr. Hany Marvanové, protinávrh č.1
Právní analýza týkající se postupu při deregulaci nájemného a uzavírání nových nájemních smluv v bytech RPG

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.