Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

V RPG začal hloubkový audit hospodaření

Ministerstvo financí na základě požadavků Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ zahájilo hloubkový audit hospodaření ve společnosti RPG Byty s.r.o., resp. jeho střediscích bytového hospodářství za období 2005-2008.

V prosinci 2008 naše sdružení upozornilo ministerstvo financí na to, že vlastník bytů OKD, společnost RPG INDUSTRIES SE Zdeňka Bakaly, se nehlásí ke svým dřívějším veřejným slibům a proklamacím, vyvedl 43.759 bytů v rozporu se Smlouvou do společnosti RPG Byty, s.r.o., odmítá uznat všechny předchozí závazky, nestará se řádně o bytový fond, k nájemníkům se chová v rozporu s dobrými mravy a prostředky vybrané z nájmů přelévá neznámo kam. Požádali jsme ministerstvo financí, aby odstoupilo od uvedené Smlouvy, kompletní text žádosti naleznete zde: Žádost o odstoupení od Smlouvy se společností RPG INDUSTRIES SE.

Jedním z našich dalších požadavků bylo provedení hloubkového auditu hospodaření. Nyní ministerstvo financí tento audit hospodaření zahájilo, i když poněkud pozdě a nezapracovalo všechny naše připomínky.
Audit hospodaření by měl prověřit zejména:

1. správnost účetních položek a alokaci nákladů
2. jakým způsobem je zajištěna kontrola provedení služeb a jejich korektního zaúčtování na konci účetního období
3. jakým způsobem jsou stanovovány ceny za interně a externě poskytnuté služby
4. ověření způsobu výběru dodavatelů a stanovení cen
5. ověřit, zda jsou náklady vynakládány efektivně
Toto prověření by mělo být provedeno i zpětně od roku 2005.

Ministerstvu financí jsme pro audit poskytli veškeré podklady, které jsme od Vás shromáždili, tj. dokumentaci stavu vybraných nemovitostí, stížnosti na chování RPG, upozornění na nekvalitní nebo předražené opravy apod.

Audit bude probíhat přibližně do konce září. Máte jedinečnou příležitost upozornit auditora na konkrétní případy z Vašeho okolí. Máte informace, které by měly auditora zajímat? Kontaktujte nás na info@bytyokd.cz !

Vzhledem k dlouhému časovému odstupu mezi naším požadavkem a vlastním auditem měli ale vlastníci bohužel dostatek času, aby se na audit důkladně připravili.

S pozdravem
Roman Macháček
Předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Další informace
Žádost o odstoupení od Smlouvy se společností RPG INDUSTRIES SE
Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ odmítlo úvodní verzi zadání auditu hospodaření v RPG Byty
Zdokumentujte s námi, jak RPG pečuje o bytový fond !

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.