Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Aktuální stav

Stručné informace o tom, na čem pracujeme, co se v kauze privatizace OKD děje.

1) Protiprávní privatizace 44 000 hornických bytů (podnikových bytů OKD) v roce 1990
- Parlamentní vyšetřovací komise (PVOKD) potvrdila závěry naší právní analýzy.
- Komise míní, že následná privatizace bytů je „absolutně neplatná“ a že jejich skutečným vlastníkem je po celou dobu a i nadále stát. Poslanci požádali Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), aby se kvůli tomu obrátil na soud. Ten však žádosti nevyhověl.
Stát a ministerstvo financí se tedy zřejmě obává, že by soud mohl dospět k závěru, že privatizace bytového fondu OKD byla neplatná.

O tom, zda byty stále patří státu, by ale podle našeho názoru i názoru vyšetřovací komise měl rozhodnout nezávislý orgán, tedy soud.

2) Privatizace OKD pod cenou v roce 2004, soud a trestní řízení.
S našim sdružením BYTYOKD.CZ tvrdíme od roku 2008, že stát mohl při privatizaci OKD přijít o 15 až 20 mld. Kč (viz. naše Trestní oznámení ze 4.3.2011). Soud ale znalce i úředníky osvobodil, dle soudu se neprokázalo, že jde o trestný čin a že znalec cenu podhodnotil úmyslně. (Ačkoli odborná stanoviska ČNB, ekonomického experta doc. Ježka a dalších oponentních znalců dospěly k závěru, že znalecký posudek obsahuje naprosto fatální nedostatky / nesplňuje nutné náležitosti znaleckých posudků k oceňování, soudkyně ve svém odůvodnění dopěla k závěru, že se znalec snažil a jedná se o "kosmetické" vady.) Znalec přitom ocenil jen 3 z 32 dceřinných společností, neocenil pozemky a další rozsáhlé majetky (dle soudkyně JUDr. Fialové "nebyl čas oceňovat každou lžičku").
- Státní zástupce podal ve věci dovolání k Nejvyššímu soudu
- Parlamentní komise se domnívá, že soudy nezohlednily veškeré skutečnosti. Komise se rozhodla podat podnět ministryni spravedlnosti, aby zvážila podnět pro porušení zákona.
Na výsledek dovolání u Nejvyššího soudu čekáme, měl by být k dispozici v řádu měsíců.

3) Nedovolená veřejná podpora při prodeji OKD v roce 2004
S místopředsedkyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou jsme připravili interpelaci na Evropskou komisi, kde jsme se dotazovali na další postup ve věci naší stížnosti na nedovolenou podporu z roku 2013 (POZN: EK se naší stížnosti z roku 2013 fakticky nikdy řádně nezabývala, důkazy neprošetřila a v této věci nedělá nic ani přes naše opakované urgence).
Obdrželi jsme odpověď z EK, že "Komise nebyla českými orgány ani jinou zúčastněnou stranou informována o nových konkrétních skutečnostech, které by mohly změnit závěry, k nimž Komise dospěla v rozhodnutí z roku 2011."

Parlamentní vyšetřovací komise (PVOKD) vyzvala vládu, aby podala k Evropské Komisi oficiální formální stížnost jménem ČR pro poskytnutí protiprávní státní podpory společnosti Karbon Invest. Setrvá-li Evropská Komise v nečinnosti, vyzývá komise vládu, aby využila veškeré právní prostředky, včetně žaloby u Evropského soudního dvoru.

Předseda PVOKD má také poslat stížnost k EK na protiprávní státní podporu. Dle našich informací se stížnost ještě připravuje a měla by být odeslána do konce srpna.

4) Další podezřelé okolnosti při privatizaci OKD, na které jsme upozornili
- Vyšetřovací komise prošetřila nestandardní zastavení trestního stíhání Viktora Koláčka a Petra Otavy a obrátila se v této věci na vrchní státní zastupitelství s žádostí o prošetření trestní odpovědnosti

Hlavní zodpovědnost je nyní na Ministerstvu financí (ANO) - to by mělo urychleně konat. Všechny potřebné podklady má k dispozici od nás i Parlamentní vyšetřovací komise!

Další možný vývoj:
VAR1: Ministerstvo financí provede potřebné kroky a nechá prověřit privatizaci bytů v roce 1990 soudem. Obrátí se na EK s informacemi, které zjistila Parlamentní komise (a naše sdružení). EK zahájí formální řízení a řádně prošetří naši stížnost z roku 2013.

VAR2: Ministerstvo financí bude nečinné, EK nebude chtít nic podnikat, protože by se ukázalo, že v minulosti nepracovala řádně, Privatizace OKD a hornických bytů nebude anulovaná. A nikdo za zlodějnu - privatizaci OKD a 44 000 hornických bytů nebude odsouzen.

Jsem přesvědčen, že kdyby všichni v uplynulých letech dělali, co mají (politici, EK, ministerstvo financí, soudy...), tak dneska jsou byty již zpět v rukou státu, nebo nájemců. Bohužel tomu tak není.

zdravím
Roman

Ing. Roman Macháček, Ph.D
předseda Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ

Další informace zde:
OKD znovu, Reportéři ČT, 30.9.2019, cca 15 min.
V případě prokázání nedovolené veřejné podpory při prodeji OKD budou nájemníci odškodněni, 2.4.2019
Nečekejte nic dobrého, varuje sdružení nájemníky po prodeji RPG bytů, iDNES.CZ, 20.8.2015
Macháček: Byty OKD? Nový majitel je lidem neprodá, chce zisk, DVTV, 11.8.2015
Nájemníci: Z bývalých hornických bytů profituje skupina gaunerů. A teď budeme živit zahraničního vlastníka, Novinky.cz, 6.8.2015
Významný posun v kauze privatizace OKD: Ministerstvo financí přiznalo, že do Bruselu poslalo nepravdivé informace, 10.4.2014
Sdružení nájemníků OKD udeřilo: Po Bakalovi žádejte 30 miliard, ParlamentniListy.cz, 1.10.2013
Při privatizaci OKD se "ztratilo" až 19.9 mld. Kč, Sdružení BYTYOKD.CZ podalo novou stížnost na nedovolenou veřejnou podporu, 27.7.2013
200 000 000 Kč nájemníkům ušetřeno, 25.3.2013
BYTYOKD.CZ má k dispozici právní analýzu týkající se instalace indikátorů vytápění v bytech OKD (RPG), 28.12.2012
Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ získalo přístup do vyšetřovacího spisu v kauze privatizace OKD a zvažuje novou stížnost, 12.11.2012
Vyšetřování privatizace OKD finišuje, Zdeněk Bakala vyvíjí nátlak na premiéra Nečase, BYTYOKD.CZ zveřejňuje trestní oznámení a nové důkazy! 24.4.2012
Evropská komise za podivných okolností zastavila šetření ve věci nedovolené podpory při prodeji OKD, 23.7.2011
Skandální blamáž Ministerstva financí ve sporu s RPG Industries – stát přišel o 30 mil. Kč. Neschopnost nebo korupce? 17.7.2011
Naše stránky sleduje i bývalý ředitel Ekonomického odboru Bezpečnostní informační služby, 25.6.2011
Zdeněk Bakala definitivně prohrál spor o gaunera, 28.4.2011
Sdružení BYTYOKD.CZ zjistilo nové důkazy v kauze privatizace OKD a podává trestní oznámení, možná škoda 20 mld. Kč, 4.3.2011
Kauza BYTY OKD – největší finanční kauza současnosti, 15.6.2010

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.