Přihlášení

Informace o sdružení

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ
Založeno: 23.9.2008
IČ: 22722912

Adresa:
Nádražní 923/118
702 00 Moravská Ostrava

E-Mail: bytyokd@gmail.com

Banka: Česká Spořitelna
Účet: 1666554389 / 0800

Korespondenční adresa:
Roman Macháček
P.O.Box 206
Porubská 713
708 00 Ostrava - Poruba

Anketa

Ministerstvo financí připravuje oficiální tiskové prohlášení ke kauze bytů OKD

Naše sdružení BYTYOKD.CZ by mělo v nejbližších dnech obdržet písemnou odpověď ministerstva financí na naše požadavky týkající se Smlouvy o prodeji akcií OKD, kontroly hospodaření v RPG Byty a oveření, zda se RPG INDUSTRIES SE hlásí ke všem závazkům týkajícím se bytového fondu OKD uvedeným ve Smlouvě. Ke kauze bytů OKD ministerstvo financí také připravuje své oficiální tiskové prohlášení.

Co požadujeme po ministerstvu financí ?
Požádali jsme ministerstvo financí, aby provedlo právní analýzu Smlouvy o prodeji akcií OKD z roku 2004, jaká jsou zde rizika pro nájemníky, jak může ministerstvo financí vymáhat její dodržování apod. S výsledky chceme být seznámeni v písemné podobě.

Naše sdružení v prosinci 2008 oficiálně požádalo ministerstvo financí, aby
důkladně prověřilo, zda společnost RPG INDUSTRIES SE řádně dodržuje všechny závazky uvedené ve Smlouvě. Ministerstvo financí připravilo zadání auditu, které jsme byli nuceni odmítnout a uvedli jsme naše připomínky.

Především požadujeme, aby kontrolu provedli státní úředníci, nikoli privátní auditorské firmy. Nevěříme, že soukromá firma bude dostatečně hájit zájmy státu.

Jelikož se vlastník nehlásí ke klíčovému závazku ze Smlouvy, tj. k předkupnímu právu pro nájemníky za cenově zvýhodněných podmínek bez časového omezení, požádali jsme ministerstvo financí, aby tuto záležitost prověřilo.

Související články:

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ odmítlo úvodní verzi zadání auditu hospodaření v RPG Byty


Ministerstvo financí prověří, zda se společnost RPG INDUSTRIES SE hlásí ke všem svým závazkům


Tisková zpráva: RPG INDUSTRIES SE má nadále závazky k bytovému fondu, ke kterým se nehlásí !!!


Ministerstvo financí zveřejnilo dosud utajovanou smlouvu !

"Dávejme si pozor na podnikatele, kteří si kupují politiky" (Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., spolutvůrce české ústavy).
Setkání 1500 nespokojených nájemníků bytů OKD, září 2008
Chceme, aby platily stejné zákony pro všechny. Co bylo ukradeno, má být vráceno.
BYTYOKD.CZ - 15 let společně za nájemníky bytů OKD, naše občany a fungující právní stát.